Chełmianie w katalogu Polaków rozpracowywanych przez komunistyczne władze PRL

Katalog osób rozpracowywanych opublikowany na  stronie internetowej IPN zawiera  2507 nazwisk osób prześladowanych przez aparat represji PRL (stan na 6.02.2009).

Z regionu chełmskiego odnotowane są w nim  tylko następujące osoby:

 1. Jadwiga von Brandt – rozpracowywana za kontakty z podziemiem antykomunistycznym w latach 40. XX w.
 2. Ryszard Jankowski – działacz podziemnej „Solidarności” i więzień polityczny  lat 80.
 3. Marian Jokisz – działacz podziemnej „Solidarności” i więzień polityczny  lat 80.
 4. Stanisław Kaszczuk – żołnierz oddziału WiN  Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” i więzień polityczny w latach 50.
 5. Jerzy Masłowski – działacz podziemnej „Solidarności”.
 6. Józef Maziarz – żołnierz NSZ i więzień polityczny lat 40 i 50.
 7. Henryk Padrak –  uczestnik konspiracji antykomunistycznej w latach 50 i więzień polityczny.
 8. Ryszard Parol – członek antykomunistycznej organizacji PAP i więzień polityczny w latach 50.
 9. Krzysztof Pietrzykowski – twórca antykomunistycznej organizacji młodzieżowej w Chełmie w latach 70 i więzień polityczny.
 10. Konstanty Prożogo – współpracownik WiN i więzień polityczny  w latach 40 i 50.
 11. Tadeusz Pyrtak – internowany,  działacz podziemnej „Solidarności” i więzień polityczny w latach 80.
 12. Barbara Szubert – internowana, działaczka podziemnej „Solidarności”.

Przy ponad stu osobach internowanych w stanie wojennym i wielu  prześladowanych w okresie stanu wojennego liczba ta jest zatrważająco mała. Z internowanych są  tylko 2 osoby – Barbara Szubert i Tadeusz Pyrtak.  Jednym z warunków umieszczenia  w indeksie osoby represjonowanej przez komunistyczne władze jest jej  pisemna zgoda  i może to jest przyczyną ubogiej reprezentacji Chełmian w katalogu IPN. Z drugiej strony zaś  tylko niewielka grupa Chełmian wystąpiła  do IPN o nadanie statusu pokrzywdzonego, czy dostęp do swoich akt zgromadzonych  w zasobach po komunistycznych służbach specjalnych, a  znajdujących się obecnie w archiwum IPN.

Jakie są tego stanu  przyczyny???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *