Wojewódzkie władze PZPR w Chełmie w latach 1975 – 1989

Okres od powstania województwa do listopada 1975 roku:

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR:

Biżek Stanisława

Ciechan Stanisław

Cieślak Marian

Kaczmarek Irena

Kostka Stanisław

Kruk Władysław

Łaszcz Jan

Michaluk Stefan

Niewiadomski Józef

Paterkowski Michał

Strąk Henryk

Struzik Benedykt

Suchorab Józef

Szczasny Witosław

Świderski Henryk

Świta Bronisław

Zieliński Alojzy

Grzelak Stanisław

Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego:

Świderski Henryk – I sekretarz

Kaczmarek Irena   –  sekretarz

Struzik Benedykt  –  sekretarz

Suchorab Józef      –  sekretarz

Członkowie Komitetu Wojewódzkiego:

Banaszkiewicz Józef  –  dyrektor Technikum Rolniczego w Krasnymstawie

Bereza Józef               –  rencista, Krasnystaw

Biżek Stanisława        –  brygadzistka w Chełmskich Zakładach Obuwia

Bożęcki Kazimierz     –  rolnik z gm. Krasnystaw

Chimosz Kazimierz    –  Pracownik KM PZPR w Krasnymstawie

Ciechan Jan                –  przewidywany na z-cę kierownika Wydz. Organizacyjnego

KW PZPR

Ciechan Stanisław      –  robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie

Cieślak Marian           –  przewidywany na kierownika Wydz. Rolnego KW PZPR

Dudek Tadeusz          –  przewidywany na kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej

KW PZPR

Dutkowski Antoni     –  przewidywany na pracownika KW PZPR

Gozdecka Anna         –  Przewidywana na z-cę kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wych.

KW PZPR

Grzelak Stanisław        –  przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych

Grzywna Władysław –  robotnik PGR w Husynnem, gm. Dorohusk

Hołod Józef               –  robotnik PGR w Kaplonosach, gm. Wyryki

Horoszczaruk Kaź.    –  rolnik z gm. Wyryki

Jankowski Władysław- robotnik z huty szkła Ruda Huta

Jaworska Irena            –  pracownica Spółdzielni Pracy „Tęcza” w Chełmie

Józefczuk Józef            –  rolnik ze wsi Dominiczyn

Józefowicz Kazimierz – dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie

Jung Jan                       –  rolnik z kolonii Kulczyn

Kaczmarek Irena         –  sekretarz KW PZPR

Kapała Marian –  rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin

Kostka Stanisław         –  prokurator wojewódzki

Kropnicki Juliusz          –  I sekretarz KG PZPR we Włodawie

Kruk Władysław          –  I sekretarz KZ PZPR w Kombinacie Cementowym

Kubecki Marian           –  pracownik KW MO w Chełmie

Kuchta Witold –  rolnik ze wsi Rozdżałów

Larwiński Wiktor         –  rolnik ze wsi Siedliszczki, gm. Rejowiec

Łaszcz Jan                   –  wice wojewoda chełmski

Łyczak Stefan              –  przewidywany na kier. Wydz. Organizacyjnego KW

PZPR

Marcinkiewicz Stefania – robotnica ZPOW w Chełmie

Matera Marian –  ślusarz w Kombinacie Cementowym w Chełmie

Mazur Roman              –  rolnik z gm. Żmudź

Mełacha Józef              – rolnik z gm. Siennica Różana

Michaluk Stefan           – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli

Partyjnej

Mróz Stanisław            –  rolnik ze wsi Bachus, gm. Sawin

Niewiadomski Józef     –  rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska

Okoń Jan                     –  dyrektor NBP w Chełmie

Ostrowski Mieczysław –  rolnik ze wsi Brzeziny, gm. Siedliszcze

Panasiuk Bronisław      – rolnik ze wsi  Zahajki

Paterkowski Michal     –  kurator oświaty i wychowania w Chełmie

Piętal Wacław              –  rencista, Chełm

Pikula Hieronim           –  z-ca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Rusek Franciszek         –  rolnik ze wsi Bekiesza, gm. Cyców

Rusiński Stefan –  rolnik ze wsi Majdan Leśniowski

Rybak Tadeusz            –  pracownik KW MO w Chelmie

Sobiecki Leonard        –  przewidywany na I sekretarza KM PZPR we Włodawie

Stempkowski Hipolit –  przewidywany na kier. Wydz. Ekonomicznego KW PZPR

Strąk Henryk               –  ślusarz Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego

W Krasnymstawie

Struzik Benedykt         –  sekretarz KW PZPR

Suchorab Józef            –  sekretarz KW PZPR

Sułek Jan                     –  przewidywany na z-cę kier. Wydz. Rolnego KW PZPR

Sysa Adam                  –  rolnik z Łopiennika Górnego

Szczasny Witosław      –  przewidywany na przewodniczącego Rady Wojewódzkiej

Federacji SZSP

Szwed Tadeusz            –  pracownik Cementowni „Pokój” w Rejowcu

Szymanko Stanisław  –  wice wojewoda chełmski

Śmigielska Władysława  –  rolniczka ze wsi Brzeziny, gm. Siedliszcze

Świderski Henryk        –  I sekretarz KW PZPR

Świta Bronisław           –  komendant wojewódzki MO

Winnicki Mieczyslaw   –  rolnik ze wsi Wierzbica

Witek Franciszek         –  rolnik ze wsi Kicin, gm. Białopole

Wyroślak Józef            –  rolnik z kolonii Wólka Kańska, gm. Rejowiec

Zawada Wiktor           –  pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich Włodawa

Zdebski Władysław     –  rolnik z Dubienki

Zielińska Janina            –  rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski, gm. Wojsławice

Zieliński Alojzy –  wojewoda chełmski

Zastępcy członków KW PZPR:

Frańczak Zofia –  robotnica Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego

W Krasnymstawie

Kwiatkowski Stanisław –  rolnik ze wsi Sosnowica

Łopaciuk Lucjan          –  maszynista Węzła PKP w Chełmie

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Bodak Maria               –  pracownica KM PZPR w Krasnymstawie

Buszko Halina  –  pracownica PKP w Chełmie (wiceprzewodnicząca Komisji)

Gargol Halina               –  wychowawczyni w Żłobku we Włodawie

Janczak Zdzisław         –  pracownik ZOZ w Krasnymstawie

Liśkiewicz Ryszard      –  emeryt z Chełma

Michałowicz Zofia        –  pracownica huty szkla w Dubecznie

Młynarczyk Henryk     –  robotnik Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Bezku

Połuszańczyk Bolesław  –  pracownik NBP w Chełmie

Popielnicki Michał        –  pracownik NBP w Chełmie

Świderek Kazimierz     –  pracownik KM PZPR w Krasnymstawie

Tomasiewicz Henryk    –  pracownik Urzędu Miejskiego we Włodawie

Okres 17.XI.1975 – 27.II.1978

Egzekutywa KW PZPR

Biżek Stanisława

Ciechan Stanisław

Cieślak Marian

Grzelak Stanisław

Kaczmarek Irena

Kostka Stanisław

Kruk Władysław

Łaszcz Jan

Michaluk Stefan

Niewiadomski Józef

Paterkowski Michał

Strąk Henryk

Struzik Benedykt

Suchorab Józef

Szczasny Witosław

Świderski Henryk

Świta Bronisław

Zając Elżbieta

Zieliński Alojzy

Sekretariat KW PZPR

Świderski Henryk        –  I sekretarz

Cieślak Marian –  kierownik Wydz. Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KW

Kaczmarek Irena         –  sekretarz

Lyczak Stefan              –  kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR

Michaluk Stefan           –  przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej

Struzik Benedykt         –  sekretarz

Suchorab Józef            –  sekretarz

Szczasny Witosław      –  przewodniczący RW FZSMP w Chełmie

Zieliński Alojzy –  wojewoda chełmski

Członkowie KW PZPR

Banaszek Zdzisław       –  monter WSS „Społem” w Chełmie

Bartczak Kazimierz      –  elektromonter w cementowni „Pokój” w Rejowcu

Bednarz Stanisław        –  rolnik z Wólki Kraśniczyńskiej

Bereza Józef                –  rencista partyjny z Krasnegostawu

Białko Zygmunt            –  rolnik ze wsi Marianka, gm. Stary Brus

Biżek Stanisława          –  brygadzistka w ChZO

Brudziński Adolf          –  I sekretarz KG PZPR w Chełmie

Buczek Marian –  robotnik z POM w Wierzbicy

Budzyński Eugeniusz    –  rolnik ze wsi Bzite

Cegłowski Ryszard      –  robotnik z Krasnostawskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu

Terenowego

Ciechan Stanisław        –  robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie

Ciepłowska Anna        –  robotnica Zakładów Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie

Cieślak Marian –  kier. Wydz. Rolnego KW PZPR

Czyż Leokadia –  brygadzistka w Spółdzielni Pracy „Nasza Przyszłość” Chełm

Dajczak Henryk           –  ślusarz Spółdzielni Inwalidów w Krasnymstawie

Derecki Tadeusz          –  rolnik z Cycowa

Dudek Tadeusz            –  kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR

Dunaj Witold               –  rolnik ze wsi Gliniska, gm. Łopiennik

Fedorowicz Tadeusz    –  I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie

Fiutek Franciszek         –  szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Gil Zdzisław                 –  robotnik PGR w Sawinie

Grzelak Stanisław        –  Przewodniczący WRZZ

Grzywaczewski Józef   –  kierowca PGR w Sosnowicy

Grzywna Władysław    –  kombajnista PGR w Husynnem, gm. Dorohusk

Hołod Józef                 –  robotnik PGR w Kaplonosach, gm. Wyryki

Jagiełło Romuald          –  rolnik ze wsi Surhów, gm. Kraśniczyn

Jasiocha Edward          –  kierowca Oddziału PKS w Chełmie

Jaszczuk Józef  –  kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubience

Kaczmarek Irena         –  sekretarz KW PZPR

Kapała Marian –  rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin

Kaszewski Józef          –  kierowca PGR w Korolówce

Kisiel Krystyna            –  rolniczka ze wsi Wólka Okopska, gm. Dorohusk

Kisiel Teresa                –  robotnica ChZO

Kostka Stanisław         –  prokurator wojewódzki

Kosz Maria                 –  nauczycielka Studium Wychowania Przedszkolnego w

Chełmie

Kropnicki Juliusz          –  I sekretarz KG PZPR we Włodawie

Królikowski Lech        –  ślusarz w hucie szkła w Rudzie Opalin

Kruk Władysław          –  I sekretarz KM PZPR w Chełmie

Krzywicki Jan              –  I sekretarz KG PZPR w Rejowcu

Kuchta Witold –  rolnik ze wsi Rozdżałów

Kwacz Barbara           –  robotnica w hucie szkła „Nadbużanka”

Kwiatkowski Stanisław  –  rolnik z Sosnowicy

Larwiński Wiktor         –  rolnik ze wsi Siedliszczki gm. Rejowiec

Lipert Jadwiga –  rolniczka ze wsi Horodyszcze, gm. Chełm

Łaszcz Jan                   –  wice wojewoda chełmski

Łyczak Stefan              –  kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR

Marcinek Jan               –  rolnik ze wsi Kulczyn gm. Hańsk

Matera Marian             –  Ślusarz w kombinacie cementowym w Chełmie

Michaluk Stefan           –  przewodniczący WKKP

Mróz Stanisław            –  rolnik ze wsi Bahus, gm. Sawin

Nagowski Wacław      –  brygadzista w Cukrowni Krasnystaw

Naszczocki Jerzy         –  pracownik lokomotywowni PKP w Chełmie

Nazaruk Józef              –  I sekretaez KZ PZPR w kombinacie cementowym

Niewiadomski Józef     –  rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska

Osoba Stanisława        –  rolniczka ze wsi Zagrody, gm. Rejowiec

Ostrowski Marian        –  rolnik ze wsi Staje, gm. Rejowiec Fabtyczny

Pasztuła Zofia              –  rolniczka ze wsi Wólka Rejowiecka

Paterkowski Michał     –  kurator oświaty

Plechan Ryszard          –  prezes WZKR

Popielnicka Maria        –  rolniczka ze wsi Majdan Leśniowski

Rak Zofia                    –  telefonistka z Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego

we Włodawie

Rusek Franciszek         –  rolnik ze wsi Bekiesza, gm. Cyców

Rusiński Stefan –  rolnik ze wsi Majdan Leśniowski

Rutkowska Krystyna   –  rolniczka ze wsi Żmudź

Sobański Stanisław      –  zastępca komendanta woj. MO ds. SB

Sobiecki Leonard        –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Sobstyl Halina  –  robotnica Zakł. Przemysłu Odzieżowego „Cora” Krasnystaw

Stępkowski Hipolit      –  kier. Wydz. Ekonomicznego KW PZPR

Strąk Henryk               –  ślusarz w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie

Struzik Benedykt         –  sekretarz KW PZPR

Suchorab Józef            –  sekretarz KW PZPR

Symotiuk Mieczysław – prac. Spółdzielni Bednarsko-Ceramicznej w Pawłowie

Szajewska Janina         –  brygadzistka w ChZO

Szczasny Witosław      –  przewodniczący Rady Woj. Federacji SZMP

Szkoda Wojciech        –  robotnik Huty Szkla „Mira” w Chełmie

Ślązak Waldemar         –  stolarz Przedsiębiorstwa „Las” we Włodawie

Śmigielska Władysława – rolniczka ze wsi Brzeziny gm. Siedliszcze

Świderski Henryk        –  I sekretarz KW PZPR

Świta Bronisław           –  komendant wojewódzki MO

Teklak Mieczysław      –  I sekretarz KM PZPR w krasnymstawie

Torbicz Kazimierz        –  ślusarz oddziału Woj. Spółdzielni Pracy Wielobranżowej

we Włodawie

Trepiak Ryszard          –  rolnik ze wsi Skryhiczyn gm. Dubienka

Walczuk janusz            –  spawacz ChPB

Welter Ryszard            –  prezes WZGS

Witek Franciszek         –  rolnik ze wsi Kicin gm. Białopole

Zając Elżbieta                          –  nauczycielka Liceum Medycznego w Chełmie,     przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet

Zakrawacz Kazimierz – dowódca chełmskiego oddziału WOP

Zaraza Aniela               –  rolniczka ze wsi Siennica Różana

Zielińska janina             –  rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski, gm. Wojsławice

Zieliński Alojzy             –  wojewoda chełmski

Zastępcy członków Komitetu Wojewódzkiego

Adamiak Stanisław      –  przewodniczący ZW ZSMW

Baluk Barbara             –  przewodnicząca ZW ZMS

Bazyluk Franciszek      –  rolnik ze wsi Łopiennik Podleśny

Bedliński Tomasz         –  I sekretarz KG PZPR w Cycowie

Błaszczuk Henryk        –  mechanik PGR w Stawie

Chomik Mikołaj           –  rolnik ze wsi Macoszym Duży

Daszko Hieronim         –  robotnik huty szkła w Dubecznie

Dąbrowska Wiesława –  komendant Chorągwi ZHP

Dzięcioł Aldon –  pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich Włodawa

Esko Krystyna –  pracownica GS w Wyrykach

Garczyński Bogusław –  ślusarz Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnego

We Włodawie

Gołębiowski Tadeusz   –  kierownik Woj. Ośrodka Kształcenia Ideologicznego PZPR

Holuk Władysław        –  I sekretarz KG PZPR w Sawinie

Kozar Bogusław          –  dyrektor ZOZ w Chełmie

Lewandowski Kazimierz – rolnik ze wsi Urszulin

Lodwich Ryszard         –  I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach

Miszczak Jan               –  robotnik POM w Siennicy Różanej

Miszczuk Zofia –  rolniczka ze wsi Chokeniec, gm. Siedliszcze

Niewiadomski Władysław –  Ślusarz w Zakł. Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw

Pachul Zygmunt           –  I sekretarz KG PZPR w Kraśniczynie

Pikula Hieronim           –  z-ca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, prezes

Zarządu Woj. ZboWiD.

Proskura Bogdan         –  rolnik ze wsi Rybie gm. Rejowiec

Słoniec Zbigniew          –  rolnik ze wsi Klesztów, gm. Żmudź

Szyszkowski Józef       –  rolnik ze wsi Kulik, gm. Siedliszcze

Torbicz Wacław          –  przewodniczący RSP w Różance

Wojciechowski Wincenty –  ślusarz w Woj. Przeds. Budownictawa Komunalnego

w Chełmie

Wolnicki Waldemar     –  członek RSP w Raciborowicach

Zdunek Bogusław        –  I sekretarz KG PZPR w Leśniowicach

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Bloch Stanisław           –  I sekretarz KG PZPR w Sosnowicy

Błaziak Zygmunt          –  szef Woj. Inspektoratu Obrony Cywilnej w Chełmie

Borkowska Danuta      –  wice prezes OSM w Krasnymstawie

Buszko Halina  –  pracownica PKP w Chełmie (wice przewodnicząca Komisji)

Chudoba Jan               –  rolnik ze wsi Koczów, gm. Chełm

Głażewski Mieczysław – emerytowany oficer LWP

Górski Ireneusz            –  dyrektor Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie

Kopniak Piotr              –  I sekretarz KG PZPR w Dorohusku

Kosiniec Tadeusz         –  inspektor KW PZPR (sekretarz Komisji)

Kowalik Tadeusz         –  kierownik Wydz. Ogólnego KW PZPR

Kozakiewicz Tadeusz  –  kierowca PPGK we Włodawie

Kumowski Ryszard      –  rolnik ze wsi Majdan Nowy, gm. Wojsławice

Liśkiewicz Ryszard      –  emeryt (przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej)

Łachowski Roman       –  robotnik Cukrowni w Rejowcu

Młynarczyk Henryk     –  robotnik RZD w Bezku, gm. Siedliszcze

Nowakowski Stefan    –  ekspedient przedsiębiorstwa „Otex” w Krasnymstawie

Nucińska Janina           –  pracownica ZOZ we Włodawie

Popielnicki Michał        –  pracownik NBP w Chełmie (przewodniczący Komisji)

Rodzaj Eugeniusz         –  rolnik z Rudej Wsi gm. Ruda Huta

Weremczuk Stanisław –  rolnik ze wsi Olchowiec, gm. Wierzbica

Witkowska Wanda      –  ekspedientka GS w gm. Siennica Różana

Zdański Wiesław         –  I sekretarz KG PZPR w Woli Uhruskiej

Okres 1978 – 1980

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego

Bardzał Helena

Bereza Józef

Ciechan Stanisław

Cieślak Marian

Kaczmarek Irena

Grzelak Stanisław

Kruk Władysław

Lipczyński Mieczysław

Michaluk Stefan

Niewiadomski Józef

Paterkowski Michał

Struzik Benedykt

Suchorab Józef

Szczasny Witosław

Świderski Henryk

Świta Bronisław

Zieliński Alojzy

Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego:

Świderski Henryk        –          I sekretarz

Cieślak Marian            –          sekretarz

Kaczmarek Irena         –          sekretarz

Łyczak Stefan              –          kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR

Michaluk Stefan           –          przewodniczący WKKP

Struzik Benedykt         –          sekretarz

Suchorab Józef            –          sekretarz

Członkowie KW:

Bardzał Helena –  robotnica ChZO

Bartczak Kazimierz      –  elektromonter w Cementowni „Pokój” w Rejowcu

Bazyluk Franciszek      –  rolnik z gm. Łopiennik

Bereza Józef                –  rencista partyjny z Krasnegostawu

Bielecka Stanisława     –  robotnica huty szkła w Rudzie Opalin

Brudziński Adolf          –  I sekretarz KG PZPR w Chełmie

Buczek Marian –  robotnik z POM w Wierzbicy

Budzyński Leszek        –  robotnik ZPOW w Chełmie

Cegłowski Ryszard      –  robotnik Zakł. Mechanizacji Budownictwa „Zremb”

W Krasnymstawie

Ciechan Stanisław        –  robotnik Kombinatu Cementowego w Chełmie

Cieślak Marian –  sekretarz KW PZPR

Dejer Henryk               –  brygadzista w oddziale WSS „Społem” we Włodawie

Derecki Tadeusz          –  rolnik z Cycowa

Dudek Eugenia –  pracownica Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie

Dudek Tadeusz            –  kierownik Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR          Dutkowski Antoni            –  z-ca kier. Wydz. Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KW

Dżaman Czesław         –  dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie

Fedorowicz Tadeusz    –  I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie

Gałązka Jan                 –  oficer LWP

Gołębiowska Maria     –  robotnica Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich

w Krasnymstawie

Gołębiowski Kazimierz – brygadzista w oddziale PKS w Chełmie

Grzelak Stanisław        –  przewodniczący WRZZ

Harasim Alina              –  pracownica ChZO

Hołod Józef                 –  robotnik PGR w Kaplonosach

Jaszczuk Józef  –  kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubience

Józefczuk Józef            –  rolnik z gm. Stary Brus

Kaczmarek Irena         –  sekretarz KW PZPR

Kapala Marian –  rolnik ze wsi Michałów, gm. Urszulin

Kisiel Teresa                –  robotnica ChZO

Kostka Stanisław         –  prokurator wojewodzki

Kropnicki Juliusz          –  I sekretarz KG PZPR we Włodawie

Królik Marian              –  brygadzista w Woj. Przedsiębiorstwie Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Kruk Władysław          –  I sekretarz KM Pzpr w Chełmie

Krzywicki Jan             –  I sekretarz KG PZPR w Rejowcu

Krzyżanowski Marek   –  robotnik w Kombinacie Cementowym w Chełmie

Kucharski Jan              –  mistrz w Zakł. Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w

Brzeźnie

Kuchta Witold –  rolnik ze wsi Rozdżałów

Larwiński Wiktor         –  rolnik ze wsi Siedliszczki, gm. Rejowiec

Leszczyńska Halina      –  rolniczka z gm. Cyców

Lipczyński Mieczysław –  pracownik PKP w Chełmie

Lipert Jadwiga –  rolniczka ze wsi Horodyszcze.

Łaszcz Jan                   –  wice wojewoda chelmski

Łukaszuk Marianna      –  rolniczka z gm. Sawin

Łyczak Stefan              –  Kier. Wydz. Organizacyjnego KW PZPR

Marcinek Jan               –  rolnik ze wsi Kulczyn gm. Hańsk

Marzec Marianna         –  brygadzistka w Spółdzielni Pracy „Nasza Przyszłość”

w Chełmie

Matera Marian –  ślusarz w Kombinacie Cementowym w Chełmie

Matyśniak Jan              –  robotnik Zakładu Mechanicznego „Telkom” w Chełmie

Mazurek Andrzej         –  robotnik Cukrowni „Krasnystaw”

Michaluk Stefan           –  przewodniczący WKKP

Miszczak Jan               –  robotnik POM w Siennicy Różanej

Niewiadomski Józef     –  rolnik ze wsi Józefów, gm. Wola Uhruska

Owczarek Janina         –  robotnica huty szkła w Dubecznie

Pasieczny Ryszard       –  brygadzista „Agrometu” w Chełmie

Paterkowski Michał     –  kurator oświaty i wychowania

Pawluk Józef               –  rencista partyjny

Plechan Ryszard          –  prezes WZKR

Polak Władysław         –  rolnik z gm. Kraśniczyn

Połomski Jan               –  zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Popielnicka Maria        –  rolniczka ze wsi Majdan Leśniowski

Rusak jadwiga –  robotnica Zakł. Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw

Rusiński Stefan –  rolnik ze wsi Majdan Leśniowski

Rutkowska Krystyna   –  rolniczka ze wsi Żmudź

Siwik Wacław             –  rolnik z gm. Sosnowica

Skowroński Mirosław –  dyrektor chełmskich Zakładów Obuwia

Skulimowski Józef       –  robotnik PGR w Sosnowicy

Sobański Stanisław      –  zastępca komendanta wojewódzkiego MO

Sobiecki Leonard        –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Sobstyl Halina  –  robotnica ZPO „Cora” w Krasnymstawie

Stempkowski Hipolit    –  kierownik Wydz. Ekonomicznego KW PZPR

Strąk Henryk               –  ślusarz w fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie

Struzik Benedykt         –  sekretarz KW PZPR

Suchorab Józef            –  sekretarz KW PZPR

Symotiuk Mieczysław –  pracownik Sp. Bednarsko-Ceramicznej w Pawłowie

Szczasny Witosław      –  przewodniczący Rady Woj. Federacji SZMP

Szczęch Maria –  pracownica Woj. Związku Spółdzielni Rolniczych

Szymanko Stanisław    –  wice wojewoda chełmski

Szyszkowski Józef       –  rolnik z gm. Siedliszcze

Śmigielska Władysława –  rolniczka ze wsi Brzeziny gm. Siedliszcze

Świderski Henryk        –  I sekretarz KW PZPR

Świta Bronisław           –  komendant wojewódzki MO

Urlich Zbigniew            –  robotnik ChPB

Welter Ryszard            –  prezes WZSR

Wilgocka Maria           –  rolniczka z gm. Krasnystaw

Wolnicki Stanisław       –  przewodniczący RSP w Raciborowicach

Wożakowski Stanisław-  stolarz Wojewódzkiej Pracowni Dydaktycznej

Wychowania Technicznego      w Krasnymstawie

Zając Elżbieta              –  zastępca dyrektora Zespołu Szkół Medycznych

Zaraza Aniela               –  rolniczka ze wsi Siennica Różana

Zielińska Janina            –  rolniczka ze wsi Majdan Ostrowski gm. Wojsławice

Zieliński Alojzy –  wojewoda chełmski

Zastępcy członków KW:

Adamczyk Jerzy          –  kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia

Ideologicznego KW PZPR

Cygan Kazimierz          –  robotnik PGR w Sawinie

Dzięcioł Aldon –  pracownik Nadbużańskich Zakładów Garbarskich

we Włodawie

Górski Ireneusz            –  dyrektor Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie

Holuk Władysław        –  I sekretarz KG PZPR w Sawinie

Jankowska Wiesława   –  z-ca redaktora naczelnego „Sztandaru Ludu”

Kozar Bogusław          –  dyrektor Woj. Szpitala Zespolonego w Chełmie

Kubina Andrzej           –  I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie

Lodwich Ryszard         –  I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach

Mikulski Zdzisław        –  wice przewodniczący ZW ZSMP

Miszczuk Zofia –  rolniczka ze wsi Chojeniec, gm. Siedliszcze

Nowicka Anna –  brygadzistka ChZO

Obydź Jan                   –  majster Przeds. Budownictwa Rolnego w Chełmie

Okoń Halina                –  sekretarz ZW ligi Kobiet

Oszust Mieczysław      –  I sekretarz KG PZPR w Białopolu

Patra Kazimierz           –  I sekretarz KG PZPR w Łopienniku

Pawłowski Jan –  kierownik Wydz. Administracyjnego KW PZPR

Proskura Bogdan         –  rolnik ze wsi Rybie, gm. Rejowiec

Słoniec Zbigniew          –  rolnik ze wsi Klesztów, gm. Żmudź

Torbicz Wacław          –  przewodniczący RSP w Różance

Witek Ryszard –  dyrektor WPGKiM

Włodarczyk Henryk     –  sekretarz KW FJN

Zdunek Bogusław        –  I sekretarz KG PZPR w Leśniowicach

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Błaziak Zygmunt          –  szef Woj. Inspektoratu Obrony Cywilnej (przewodniczący)

Borkowska Danuta      –  wice prezes OSM w Krasnymstawie (z-ca przewodniczącego)

Chudoba Jan               –  rolnik ze wsi Koczów, gm. Chełmska Biblioteka Publiczna   Denkiewicz Anna         –  rolniczka ze wsi Wólka Okopska, gm. Dorohusk

Głażewski Mieczysław –  emerytowany oficer LWP

Kobielas Antoni           –  inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Chełmie

Kosiniec Tadeusz         –  inspektor KW PZPR (sekretarz komisji)

Kowalik Tadeusz         –  kierownik Wydz. Ogólnego KW PZPR

Lewandowski Kazimierz –  rolnik ze wsi Urszulin

Liśkiewicz Ryszard      –  emeryt, przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej KM

PZPR w Chełmie

Manaj Zdzisława          –  robotnica ChZO

Mroczek Antoni           –  wice prezes GS w Sawinie

Nucińska janina           –  pracownica ZOZ we Włodawie

Okoń Jan                     –  dyrektor NBP w Chełmie

Oziębło Małgorzata      –  rolniczka ze wsi Majdan Stuleński,  gm. Wola Uhruska

Paszkowska Barbara   –  pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Rodzaj Eugeniusz         –  rolnik z Rudej Wsi, gm. Ruda Huta

Rostocki Władysław    –  robotnik z PGR Hruszów (członek prezydium Komisji)

Starobrat Konstanty     –  dyrektor Wydz. Finansowego UW

(członek prezydium Komisji)

Szewczuk Tadeusz       –  brygadzista SKR w Siedliszczu

Wierzchnik Janina        –  rolniczka ze wsi Krupe, gm. Krasnystaw

Wójcik Marian –  dyrektor ZPO „Cora” w Krasnymstawie

1981 rok

Egzekutywa KW PZPR:

Baluk Barbara

Bojarski Jan

Chwil Edward

Ekald Czesław

Golec Wacław

Gołębiowski Kazimierz

Górny Wacław

Kacprzak Edward

Kamiński Henryk

Kasjaniuk Lucyna

Kostecki Wiesław

Kropnicki Juliusz

Krzysztofiak Władysław

Łukaszewicz Bogdan

Nakielski Roman

Niewoadomski Józef

Sobiecki Piotr

Szyszkowski Grzegorz

Tracz Julian

Sekretariat KW PZPR:

Kropnicki Juliusz          –  I sekretarz KW PZPR

Baluk Barbara             –  sekretarz ds. ideowo-wychowawczych

Sobiecki Piotr              –  sekretarz ds. organizacyjnych

Szyszkowski Grzegorz –  sekretarz ds. gospodarczych

Członkowie KW PZPR w Chełmie:

Bakun Tadeusz            –  rolnik ze Stawu, gm. Chełm

Baluk Barbara             –  sekretarz KW PZPR

Bieszke Jan                  –  kierowca PKS Włodawa

Bojarski Jan                 –  brakarz w ZWS Krasnystaw

Bosowiec Marian         –  kierownik sekcji w WPHW Chełm

Brauer Witold              –  spawacz KRBPCWiC  Chełm

Bubicz Zbigniew          –  sekretarz Urzędu Gminy w Łopienniku

Buczek Marian –  ślusarz w POM Wierzbica

Chwil Edward              –  rolnik z Adamowa gm. Rejowiec

CieliszekTadeusz         –  dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej

w Krasnymstawie

Ciwiński Stanisław       –  kierownik w Zarządzie Kolei Dojazdowych Chełm

Cymborski Stefan        –  rolnik ze Żmudzi

Ćwiek Józef                 –  elektromonter w CPN Zawadówka

Ćwikła Zbigniew          –  betoniarz w ChBP

Demecki Longin           –  starszy mistrz w KPBPCWiG Chełm

Dobosz Kazimierz        –  operator sprzętu w RDP Chełm

Dumin Leon                 –  robotnik PKP w Dorohusku

Egiert Andrzej  –  lekarz z Chełma

Ekalt Czesław              –  brygadzista-automatyk w OSM Krasnystaw

Filipowicz Mieczysław –  nauczyciel z Rejowca

Golec Wacław             –  rolnik z gm. Krasnystaw

Gołębiowski Kazimierz –  elektryk PKS w Chełmie

Górnik Bogumiła          –  kierownik sklepu WPHW w Chełmie

Górny Jerzy                 –  dziennikarz „Tygodnika Chełmskiego”

Górny Wacław –  mistrz zmianowy cementowni w Rejowcu

Haciuk Mirosław         –  mistrz w ChZO

Jędruszak Wiaczysław –  kierownik punktu usługowego SKR Wola Uhruska

Józefczuk Józef            –  rolnik z Dominiczyna, gm. Stary Brus

Kacprzak Edward       –  funkcjonariusz zakładu karnego we Włodawie

Kamiński Henryk         –  komendant wojewódzki MO

Kasjaniuk Lucyna        –  rolniczka z Krzywic, gm. Chełmska Biblioteka Publiczna      Kawęcki Franciszek    –  mechanik LWTP w Kasnymstawie

Klajnert Halina –  tapicer w Chełmskich Zakładach Meblarskich

Kleszowski Jan            –  specjalista ds. planowania i analiz ZWS Krasnystaw

Klimczak Jan               –  szef Woj. Sztabu Wojskowego w Chełmie

Kłodnicki Lucjan         –  maszynista w lokomotywowni Chełm

Kopyciński Janusz       –  kierownik gospodarki samochodowej w ChPB

Kosacki Stanisław       –  robotnik z gm. Cyców

Kosarski Gustaw         –  I sekretarz KZ PZPR w ChZO

Kosowski Stanisław     –  st. Referent w Zarządzie Kolei Dojazdowych w Chełmie

Kostecki Wiesław        –  z-ca naczelnika Wagonowni Chełm

Kowalczyk Urszula      –  operator urządzeń w ZPOW

Kozak Stanisław          –  robotnik rolny z PGR Sawin

Krasowski Tadeusz     –  rolnik z Teresina, gm. Białopole

Kraśnicka Danuta        –  instruktor w SKR Dorohusk

Krawczyk Wiktor        –  lekarz z Włodawy

Kropnicki Juliusz          –  I sekretarz KW PZPR

Królik Marian              –  monter sieci wodociągowych WPGKiM w Chełmie

Krzysztofiak Władysław –  prezes Zarządu Wojewódzkiego ZBOWiD

Kubina Stanisław         –  robotnik w GS Siennica Różana

Kurdziel Ryszard         –  ciastkarz w WSS Chełm

Kuźmicki Bogdan        –  ślusarz w cukrowni Krasnystaw

Kwiatkowski Wincenty –  garncarz w Sp. Pracy w Pawłowie

Leśniowski Sławomir   –  rolnik z Horostyty, gm. Wyryki

Lipczyński Mieczysław –  dyspozytor PKP Chełm

Łoś Albin                     –  rolnik z Siennicy Różanej

Łukaszewicz Bogdan   –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Maliński Mieczysław    –  emeryt z gm. Rejowiec

Marszaluk Elżbieta       –  nauczycielka z Kamienia

Mazurek Bogusław      –  dyrektor Zakł. Produkcji Sadowniczej w Żułowie

Mazurek Stanisław       –  Inspektor ochrony p.poż. w ZPO „Cora” Krasnystaw

Michałowicz Adela      –  nauczycielka z Hańska

Milanowski Ferdynand –  kierowca GS w Dubience

Misiewicz Witold         –  rolnik z kol. Nowosiółki gm. Chełm

Miszczuk Zofia –  rolniczka z gm. Siedliszcze

Nakielski Roman         –  rencista z Cycowa

Niewiadomski Józef     –  rolnik z Józefowa (zastępca członka KC PZPR)

Nowicki Tadeusz         –  wizytator Inspektoratu Oświaty i Wychowania we Włodawie

Połomski Jan               –  zastępca szefa Woj. Sztabu Wojskowego w Chełmie

Pośpiech Barbara        –  nauczycielka z I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie

Saluk Wincenty            –  rolnik z kol. Wierzbica, gm. Leśniowice

Sarzyński Stanisław      –  kierownik Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej KZ PZPR

W Kombinacie Cementowym w Chełmie

Seweryniuk Roman      –  nauczyciel z Rejowca Fabrycznego

Sikara Edward –  elektryk w LWTP Krasnystaw

Smyk Stanisław           –  doręczyciel WUP w Chełmie

Sobiecki Piotr              –  sekretarz KW PZPR

Stadnik Tadeusz          –  dyrektor zakładu Rolnego w Urszulinie

Stefański Andrzej         –  I sekretarz KG PZPR w Siedliszczu

Sulima Jan                   –  mechanizator w SKR Ruda Huta

Sygnowski Jan –  nauczyciel z Wojsławic

Szajda Jan                   –  kierownik IMUZ w Sosnowicy

Szyszkowski Grzegorz –  sekretarz KW PZPR

Tkaczuk Edward         –  magazynier w Bończy, gm. Siennica Różana

Tracz Julian                  –  spawacz w PBRol. Chełm

Tworek Józef               –  mechanik w PKS Krasnystaw

Tworuszka Anna          –  nauczycielka z Krasnegostawu

Wasiuk Andrzej           –  oficer LWP

Wożniak Stanisław       –  I sekretarz POP w Nadbużańskich Zakładach

Garbarskich we Włodawie

Wróbel Eugeniusz        –  zaopatrzeniowiec z Mostostalu Chełm

Wysokiński Piotr         –  kierowca STW we Włodawie

Zabiełło Piotr               –  mechanik w PKS Chełm

Zakrzewska Danuta     –  pielęgniarka z Chełma

Zamrowski Henryk      –  rolnik z gm. Stary Brus

Żebrowski Waldemar  –  dyrektor RZD w Uhrusku

Żelaźnicki Józef            –  nauczyciel z Teresina gm. Leśniowice

Zastępcy członków KW PZPR:

Baranowski Marian      –  młynarz GS w Urszulinie

Gaik Krystyna             –  st. Mistrz szwalni w ChZO

Gąsiorowski Janusz      –  elektromonter w Zakładach drzewnych w Zawadówce

Grudzień Teresa           –  gminny dyrektor szkół we Włodawie

Jankowski Ryszard      –  pracownik PPKS w Chełmie

Jaszczuk Józef  –  lekarz z Dubienki

Korcz Ewa                  –  rolniczka ze wsi Turna, gm. Sosnowica

Kujawa Wanda           –  wychowawczyni  z Państwowego domu Dziecka w Chełmie

Łuszczak Bogusław      –  dyrektor Oddziału „Społem” w Krasnymstawie

Machowicz Stefan       –  sekretarz KM PZPR w Chełmie

Nowak Ryszard           –  kontroler techniczny w WPHW Chełm

Nowosad Czesław       –  rolnik z kol. Ochoża, gm. Chełm

Prus Stanisław  –  rolnik z RZD Bezek

Rudnik Marian –  dyrektor szkoły w Łopienniku

Rutkowski Zygmunt     –  rolnik ze wsi Czułczyce, gm. Sawin

Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej:

Kruk Władysław          –  przewodniczący

Albiniak Józefa –  rolniczka ze wsi Okopy, Gm. Dorohusk

Czycza Józef                –  kierownik Domu Handlowego GS we Włodawie

Dyksa Paweł               –  stolarz w Zakładzie Drzewnym „Las” we Włodawie

Dąbrowski Władysław –  rencista z Chełma

Gralak Stanisław          – oficer WOP

Iwańczyk Kazimierz     –  kierownik Oddziału RSW „Prasa” w Krasnymstawie

Jabłoński Edward        –  mechanik z SKR Leśniowice

Jakubowski Zenon       –  kierownik w PBRol we Włodawie

Jarosz Andrzej –  zastępca gminnego dyrektora szkół w Wojsławicach

Jęczmionka Marian      –  specjalista bhp w Hucie Szkła „Nadbużanka”

w Woli Uhruskiej

Kasprzak Stanisław     –  odlewnik w ZWS w Krasnymstawie

Korczyński Janusz       –  naczelnik gminy Krasnystaw

Kowalczyk Zygmunt    –  główny specjalista w PGR Pokrywka

Łuczak Adam              –  starszy specjalista w WZKiOR w Chełmie

Maczuga Leszek          –  przewodniczący Rady Zakładowej w Zakł. Rolnym

W Sosnowicy

Miszczak Jan               –  robotnik z POM Siennica Różana

Ośko Michał                –  rolnik z Urszulina

Potocznik Zbysław       –  majster w PKP w Chełmie

Prokura Bogdan          –  rolnik z Rybiego, Gm. Rejowiec

Rogowski Józef           –  kierownik działu w WBPP w Chełmie

Rzewuski Henryk         –  rolnik z Cycowa

Smutniał Władysław     –  lekarz z rejowca Fabrycznego

Symotiuk Marian         –  pracownik ChBP

Tarasiuk Stanisław       –  dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Okszowie

Tomasiewicz Henryk    –  rencista z Włodawy

Tonderys Antoni          –  instruktor ZW ZSMP

Wojda Jan                   –  dyrektor PGR w Sawinie

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

Gruszkowski Franciszek –  przewodniczący

Bartoszewski Bronisław –  wice prezes GS w Wierzbicy

Broda Zbigniew           –  zastępca dyrektora ZWS w Krasnymstawie

Cichosz Janusz –  dyrektor SKR w Krasnymstawie

Dubiel Feliks                –  pracownik Kombinatu Cementowego w Chełmie

Graś Maria                  –  naczelnik gminy w Żmudzi

Grzywaczewski Marian –  naczelnik gminy w Hańsku

Grzywaczewski Wojciech –     mistrz w „Prefabecie” we Włodawie

Jastrzębski Marek        –  rolnik ze Stręczyna Starego, gm. Cyców

Jung Zbigniew  –  naczelnik gminy w Sawinie

Łukaszewski Leszek    –  rolnik z Siedliszcza

Łukawski Wiesław       –  robotnik w Zakładzie Remontowo-Budowlanym

Kuratorium Oświaty w Chełmie

Łusiak Stanisław          –  rolnik z Liszna, Gm. Rejowiec Fabryczny

Majówka Ryszard       –  zastępca dyrektora ZPD w Zawadówce

Marciniak Józef           –  rolnik z Białopola

Mazurek Krzysztof      –  kierownik Zakładu PGR w Iłowie, gm. Ruda Huta

Misztalski Henryk        –  rolnik ze Zbereża, gm. Wola Uhruska

Nowicki Edward         –  kierowca PKS w Chełmie

Rycak Marian              –  prezes RSP w zagrodzie, gm. Siennica Różana

Szyszkowski Józef       –  montażysta w ChZO w Chełmie

Tkaczyk Zbigniew        –  dyrektor SKR w Wojsławicach

Trzebiński Janusz         –  komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Chełm

Walczak Teresa           –  referent w ZSIM w Chełmie

Zaprawa Irena             –  st. inspektor WSS „Społem” w Chełmie

Zarębski Bogdan         –  I sekretarz KG PZPR w Sosnowicy

Zosiuk Mieczysław      –  zastępca dyrektora szkoły podstawowej w Leśniowicach

I sekretarze KM/KG PZPR w gminach:

Komitet Miejski Chełm            –          Baluk Barbara

Komitet Miejski Krasnystaw    –          Badach Tadeusz

Komitet Miejski Włodawa       –          Lukaszewicz Bogdan

Kom. Miejsko-Gminny Rejowiec Fabryczny – Leszczyński Marian

Komitet Gminny: Białopole      –          Stasiuk Wacław

Chełm        –          Brudziński Adolf

Cyców       –          Baczyński Jan

Dorohusk  –          Gibaszewski Mieczysław

Dubienka         –          Szewc Ludwik

Hańsk              –          Sobiecki Piotr

Krasnystaw      –          Książek Zdzisław

Kraśniczyn       –          Matyjaszek Ryszard

Leśniowice       –          Lodwich Ryszard

Łopiennik         –          Jędraszak Wiaczesław

Rejowiec         –          Krzywicki Jan

Ruda Huta       –          Barczewski Lambert

Sawin              –          Wanarski Marian

Siedliszcze       –          Stefański Andrzej

Siennica Różana –        Mądrzak Edward

Sosnowica       –          Zarębski Bogdan

Stary Brus        –          Dzwonek Kazimierz

Urszulin            –          Wesołowski Henryk

Wierzbica        –          Chrząstowski Andrzej

Włodawa         –          Kropnicki Juliusz

Wojsławice      –          Bartoszuk Apolinary

Wola Uhruska  –          Misiurski Krzysztof

Wyryki –          Dudzińska Romualda

Żmudź             –          Czyż Lucjan

Komisja Ideologiczna KW PZPR:

Albrecht Michał           –  rolnik z gm. Włodawa

Baluk Barbara             –  sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

Bartoszuk Apolinary    –  I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach

Cieliszak Tadeusz        –  dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej Krasnystaw

Chwil Edward              –  rolnik z gm. Rejowiec

Ćwikła Zbigniew          –  betoniarz w ChBP

Dudek Tadeusz            –  kierownik Wydz. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR

Filipowicz Mieczysław –  nauczyciel z Rejowca

Krzysztofiak Władysław –  prezes Zarządu Woj. ZBOWiD

Leśniewski Sławomir   –  rolnik z gm. Wyryki

Łukaszewicz Bogdan   –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Malinowski Janusz       –  redaktor naczelny „Tygodnika Chełmskiego”

Marszaluk Elżbieta       –  nauczycielka z Kamienia

Milanowski Ferdynand –  kierowca GS w Dubience

Michałowicz Adela      –  nauczycielka z Hańska

Nakielski Roman         –  rencista z Cycowa

Nowicki Tadeusz         –  wizytator Inspektoratu Oświaty we Włodawie

Pośpiech Barbara        –  nauczycielka z I LO w Chełmie

Stachira Zenon –  sekretarz ZW TWP

Sygnowski Jan –  nauczyciel z Wojsławic

Tworuszka Anna          –  nauczycielka z Krasnegostawu

Wasiluk Andrzej          –  oficer LWP

Włodarczyk Henryk     –  sekretarz WK Frontu Jedności Narodu

Żelaźnicki Józef            –  nauczyciel z Teresin, gm. Leśniowice

Komisja wewnątrzpartyjna:

Antoniak Józef –  rolnik ze Stężycy

Baranowski Marian      –  młynarz z GS Urszulin

Cymborski Stefan        –  rolnik ze Żmudzi

Ćwik Andrzej              –  I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR

w Kombinacie Cementowym

Demecki Longin           –  mistrz w KRBPCW iG Chełm

Dobosz Kazimierz        –  operator sprzętu w RDP

Ekelt Czesław              –  brygadzista w OSM

Górnik Bogumiła          –  kierownik sklepu WPHW w Chełmie

Haciuk Mirosław         –  mistrz w ChZO

Józefczuk Józef            –  rolnik z Dominiczyna, gm. Stary Brus

Kłodnicki Lucjan         –  maszynista w Lokomotywowni Chełm

Kosarski Gustaw         –  I sekretarz KZ PZPR w ChZO

Koziczyński Krzysztof –  przewodniczący ZW ZSMP

Krawczyk Wiktor        –  lekarz z Włodawy

Kwiatkowski Wincenty –  garncarz ze Spółdzielni „Pawłowianka”

Łyczak Stefan              –  kierownik Wydz. Organizacyjnego KW PZPR

Misiewicz Witold         – rolnik z gm. Chełm

Nowosad Czesław       –  rolnik z kol. Ochoża

Rudnik Marian –  dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łopienniku

Sobiecki Piotr              –  sekretarz KW PZPR

Stefański Andrzej         –  I sekretarz KG PZPR w Siedliszczu

Sulima Jan                   –  mechanizator SKR Ruda Huta

Symoniuk Marian         –  I sekretarz KM PZPR w Chełmie

Zając Elżbieta              –  dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie

Delegaci na IX nadzwyczajny Zjazd PZPR:

Albrecht Michał           –  rolnik z Suszna, gm. Włodawa

Antoniak Józef –  rolnik ze Stężycy, gm. Krasnystaw

Baranowski Marian      –  młynarz GS „Samopomoc Chłopska” w Urszulinie

Bojarski Jan                 –  brakarz w ZWS w Krasnymstawie

Lipczyński Mieczysław –  dyspozytor stacji PKP w Chełmie

Łukaszewski Leszek    –  rolnik z gm. Siedliszcze

Mazurek Bogusław      –  dyrektor Zakładu Prod. Sadowniczej w Żułowie

Niewiadomski Józef     –  rolnik z Józefowa, gm. Wola Uhruska

Połomski Jan               –  Oficer LWP, z-ca szefa Woj. Sztabu Wojskowego

Redde Maciej              –  dyrektor Zakładu Gospodarczego WZSR we Włodawie

Roztocki Władysław    –  brygadzista polowy w SKR Hruszów, gm. Rejowiec

Sroczyński Witold        –  ślusarz maszynowy w Kombinacie Cementowym „Chełm”

13.12. 1981 – 13.12. 1982

30 listopada 1982 roku podczas plenum KW PZPR przyjęto rezygnację z Funkcji I sekretarza KW PZPR Juliusza Kropnickiego. Nowym I sekretarzem z rekomendacji KC PZPR został Jerzy Szukała dotychczasowy zastępca kierownika Biura Prac Sejmowych KC PZPR.

W pierwszym roku stanu wojennego dokonano 16 zmian w składach władz partyjnych szczebla miejskiego i gminnego. Odwołano I sekretarz KG PZPR w Dorohusku – nowym został Mieczysław Dumin. Zmieniono 3 sekretarzy resortowych i 2 członków egzekutyw.

W zakładowych organizacjach partyjnych nastąpiły następujące zmiany:

–                     Chełmskie Zakłady Obuwia – zmieniono 2 sekretarzy, 1 członka egzekutywy KZ PZPR i  3 członków Komisji Rewizyjnej

–                     PKP – odwołano 1 członka KZ i 1 Komisji Rewizyjnej

–                     Zmieniono 19 sekretarzy POP i OOP i 4 członków poszczególnych egzekutyw

Ogółem z kierowniczych gremiów partii w pierwszych miesiącach stanu wojennego usunięto 48 osób:

–                     19 na własną prośbę,

–                     15 z powodu złożenia legitymacji partyjnej

–                     14 „… z powodu wykazywania chwiejnego stanowiska i ulegania politycznym wpływom „Solidarności”…”.

W skali całego województwa złożono 155 legitymacji członkowskich, najwięcej na terenie Komitetu Miejskiego w Krasnymstawie  (39) i Komitetu Gminnego Rejowiec (31), a najmniej KG PRPR Białopole, Chełm, Włodawa, Krasnystaw (po 1 legitymacji).

W omawianym okresie wydalono z PZPR 14 członków i skreślono 358, najwięcej w KG Rejowiec – 124 i KM Chełm – 111. 47% wyrzuconych z PZPR stanowili robotnicy, 32% rolnicy, a 18% pracownicy umysłowi.

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Chełmie na posiedzeniu w dn. 14.01.1982 roku jednomyślnie wydaliło z szeregów PZPR byłego I sekretarza KW PZPR Henryka Świderskiego.

W pierwszym roku stanu wojennego na terenie woj. Chełmskiego przyjęto do partii 2 kandydatów (KM Włodawa i KG Białopole) Ze względu na spadek liczby członków połączono 9 POP.

Według oceny KW PZPR w Chełmie w „… 84 POP/OOP (to jest prawie 10% ogółu POP/OOP w województwie) sytuacja jest nadal trudna…”

Zmiany w składzie władz partyjnych dokonane w 1983 roku:

Egzekutywa KW PZPR(dokooptowano):

Adamiak Stanisław      –  dotychczasowy kierownik Wydz. Rolnego KW PZPR

Rysz Andrzej               –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Komitet Wojewódzki:

Grudzień Teresa           –  gminny dyrektor szkół we Włodawie

Machowicz Stefan       –  sekretarz KM PZPR w Chełmie

Prus Stanisław  – robotnik rolny w RZD Bezek

Luty 1984 –  październik 1986

Członkowie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie:

Adamiak Stanisław      –  dotychczasowy sekretarz KW PZPR

Albrecht Michał           –  rolnik z gm. Włodawa

Antoniak Józef –  rolnik z gm. Krasnystaw

Antoniewicz Ryszard    –  brygadzista w ZNMR w Brzeźnie

Barczewski Lambert    –  I sekretarz KG PZPR w Rudzie Hucie

Bąk Jan                       –  dyrektor cukrowni w Krasnymstawie

Bieszke Jan                  –  instruktor kierowców PKS we Włodawie

Błaś Marian                 –  spawacz z cukrowni Rejowiec

Bodziacki Bolesław      –  rolnik z gm. Białopole

Bojarski Jan                 –  brakarz w Zakł. Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie

Chimosz Kazimierz      –  I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie

Chwil Edward              –  rolnik z gm. Rejowiec

Czapka Ryszard          –  magazynier w RSW „Prasa – Książka – Ruch” w Chełmie

Czarnecki Witold         –  hydraulik w Usługowym Zakładzie Pracy w Krasnymstawie

Filipowicz Mieczysław –  z-ca dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rejowcu

Gilowska Pelagia         –  emerytka  z Krasnegostawu

Gołębiowski Kazimierz –  technik samochodowy w PKS Oddział II Chełm

Górny Wacław –  mistrz w cementowni „Pokój” w Rejowcu Fabrycznym

Hoduń Włodzimierz     –  rolnik z gm. Stary Brus

Husak Kazimierz          –  hutnik w Hucie szkła Gospodarczego w Dubecznie

Jastrzębski Marek        –  rolnik z gm. Cyców

Jung Zbigniew  –  zastępca prezesa WZSR w Chełmie

Kapała Marian             –  rolnik z gm. Urszulin

Kasjaniuk Lucyna        –  rolniczka z gm. Chełm

Klimczak Jan               –  oficer LWP

Kociuba Stefan            –  rolnik z gm. Rejowiec Fabryczny

Kosarski Gustaw         –  I sekretarz KZ PZPR w ChZO

Kostecki Wiesław        –  zastępca naczelnika Wagonowni PKP Chełm

Kościuk Jerzy              –  rolnik z gm. Kraśniczyn

Kropnicki Juliusz          – dyrektor PZU we Włodawie

Krzysztofiak Władysław –  wice prezes Zarządu Woj. ZBOWiD

Kuligowski Waldemar  –  I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie

Kurzępa Zdzisław        –  kierowca w cementowni „Pokój” w Rejowcu Fabrycznym

Leśniowski Sławomir   –  rolnik z gm. Wyryki

Lipczyński Mieczysław –  dyspozytor PKP Chełm

Ludwików Marian       –  przewodniczący ZW ZSMP

Łogosz Mikołaj            –  prezes Usługowej Spółdzielni Pracy w Chełmie

Łopąg kazimierz           –  rolnik z gm. Chełm

Łoś Albin                     –  rolnik z gm. Siennica Różana

Łukaszewski Leszek    –  rolnik z gm. Siedliszcze

Łyczak Stefan              – kierownik  Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej

w Krasnymstawie

Machowicz Stefan       –  z-ca dyrektora Kombinatu Cementowego w Chełmie

Marcinek Zbigniew      –  maszynista parowozu PKP w Chełmie

Mąka Andrzej             –  tokarz w fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie

Michalczuk Zbigniew   –  rolnik z gm. Kamień

Milanowski Ferdynand –  kierowca GS Dubienka

Misiewicz Witold         –  rolnik z gm. Chełm

Niemiec Andrzej          –  rolnik z gm. Cyców

Obibok Eugeniusz        –  emeryt

Oleksiejuk Andrzej      –  rzemieślnik, specjalista w lokomotywowni PKP Chełm

Omernik Stefan            –  nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

W Chełmie

Paszkowska Barbara   –  pracownik Miejskiej Biblioteki we Włodawie

Pater Aleksander         –  prokurator wojewódzki

Piecuch Elżbieta           –  lekarz w Woj. Szpitalu Zespolonym

Pilarski Wincenty         –  rolnik z gm. Wierzbica

Redde Maciej              –  dyrektor Zakładu gospodarczego WZSR we Włodawie

Rudnik Marian –  dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łopienniku

Rysz Andrzej               –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Saluk Wincenty            –  rolnik z gm. Leśniowice

Samczuk Zbigniew       –  starszy mistrz w Przeds. Obróbki Metali we Włodawie

Skulimowski Józef       –  brygadzista w Zakł. Rolnym w Zienkach

Sobczyk Stanisław       –  z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmie

Solak Józef                  –  kierownik Wydz. Społeczno-Ekonomicznego KW PZPR

Starobrat Konstanty     –  dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego

Stefański Andrzej         –  I sekretarz KG PZPR w Wierzbicy

Sygnowski Jan –  nauczyciel Zbiorczej szkoły Gminnej w Wojsławicach

Symoniuk Marian         –  I sekretarz KM PZPR w Chełmie

Szadziuk Stanisław       –  tokarz w Zespole Spichrzy i Młynów w Chełmie

Szyszkowski Józef       –  reporter w ChZO

Tracz Julian                  –  ślusarz w PBRol w Chełmie

Tworuszka Anna          –  dyrektor Medycznego studium Zawodowego

w Krasnymstawie

Wanarski Marian         –  I sekretarz KG PZPR w Sawinie

Wójcik Jan                  – oficer LWP

Wrótniak Edward        – funkcjonariusz SB z WUSW w Chełmie

Wysokiński Piotr         –  operator dźwigu w zakł. Garbarskich we Włodawie

Zabiełło Piotr               –  kierowca w PKS Oddział I w Chełmie

Zawisza Paweł –  lekarz oddziału wewnętrznego we Włodawie

Zieliński Alojzy –  I sekretarz KW PZPR w Chełmie

Zień Halina                  –  pracownica zakładów jajczarskich w Chełmie

Żebrowski Waldemar  –  dyrektor RZD w Uhrusku

Zastępcy członków KW PZPR:

Brzozowski Jerzy         –  strażak w Komendzie Rejonowej Straży pożarnej w Chełmie           Choma Grażyna            –  sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PCK w Chełmie

Chorongiewicz Czesław –  pracownik Zakładów Wyrobów sanitarnych w                                                                     Krasnymstawie

Lasek Krystyna           –  rolniczka z gm. Dorohusk

Łobocka Barbara        –  dyrektor szkoły podstawowej w Serebryszczu

Miszczuk Piotr –  redaktor naczelny „Tygodnika Chełmskiego”

Modrzewski Jan          –  kierownik wydziału w ZW LOK w Chełmie

Nowaczek Lech          –  dyrektor zakładu Rolnego w Turnie

Olszak Edward            –  dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim

Piwowarczyk Andrzej –  pracownik Woj. Biblioteki Publicznej

Polak Stanisław           –  pracownik ChPB

Rycak Marian              –  prezes RSP w Zagrodzie

Schmidt Andrzej          –  zastępca dyrektora ChZO

Siudak Bogusław         –  mistrz w PKS Oddział Krasnystaw

Słomczyński Tadeusz –  ślusarz w cukrowni Rejowiec

Sobstyl Wacław           –  rolnik z gm. Kraśniczyn

Stafiński Tadeusz         –  naczelnik gm. Białopole

Suski Andrzej              –  komendant Chorągwi ZHP w Chełmie

Tywoniuk Leszek         –  pracownik POM Sielec

Wólczyński Zenon       –  funkcjonariusz RUSW we Włodawie

Zając Krzysztof           –  pracownik PHS w Chełmie

Zaorska Zofia              –  I sekretarz KG PZPR we Włodawie

Zawirski Zbigniew        –  kierownik Wydz. Społeczno-Rolnego KW PZPR

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Adamczuk Marian       –  pracownik Kombinatu Cementowego w Chełmie

Celeban Lechosław      –  pracownik KW PZPR

Daniluk Irena               –  pielęgniarka ZOZ w Krasnymstawie

Dobosz Kazimierz        –  pracownik RDP w Chełmie

Dubiel Władysław        –  rolnik z gm. Rejowiec

Dudzińska Romualda   –  naczelnik gm. Urszulin

Gruszkowski Franciszek –  naczelnik miasta Włodawa

Grzywna Irena –  pracownik Woj. Przeds. Turystycznego w Chełmie

Haszcz Stanisław         –  naczelnik gm. Ruda Huta

Jagodziński Kazimierz –  kierownik apteki w Chełmie

Jurkiewicz Marian        –  I sekretarz KG PZPR w Łopienniku Górnym

Kieres Bogdan –  dyrektor Wydz. Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego

Kondradiuk Józef        –  I sekretarz KG PZPR w Wyrykach

Koska Alfons              –  I sekretarz KG PZPR w Żmudzi

Kotowski Stanisław     –  kierownik Domu Rolnika Rencisty w Różance

Leszczyński Marian      –  I sekretarz KMG w Rejowcu Fabrycznym

Łusiak Bronisław         –  prezes GS w Rejowcu Fabrycznym

Miszczuk Eugeniusz     –  rencista z gm. Siedliszcze

Momot Eugeniusz        –  dyrektor Oddziału „Transbudu” w Chełmie

Różyło Tadeusz           –  rolnik z gm. Białopole

Sekrecki Stefan           –  nauczyciel z Chełma

Sikora Edward –  mistrz w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie

Zakrzewski Jerzy         –  funkcjonariusz w Zakładzie Karnym w Chełmie

Zgnilecka Teodora       –  pielęgniarka w Woj. Szpitalu Zespolonym w Chełmie

Zosiuk Mieczysław      –  z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach

Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej:

Biernacki Kazimierz     –  mechanik w Zakł. Rolnym w Wólce Tarnowskiej

Czerniej Henryk           –  dyrektor Zbiorczej Szkoły    Gminnej w Kamieniu

Głażewski Mieczysław –  rolnik z gm. Rejowiec Fabryczny

Grajnert Józef              –  emeryt z Chełma

Hajduk Edward           –  rolnik z gm. Dorohusk

Iwańczuk Kazimierz     –  kierownik Oddz. RSW „Prasa-Książka-Ruch”

W Krasnymstawie

Jellinek Janusz              –  kierownik Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej

We Włodawie

Jęczmionka Marian     –  pracownik Huty szkła „Nadbużanka”

Korczyński Janusz       –  naczelnik gm. Krasnystaw

Kotarski Włodzimierz –  rolnik z gm. Cyców

Kruk Władysław          –  dotychczasowy przewodniczący WKKP

Linde Władysław         –  emeryt z Chełma

Łada Jerzy                   –  pracownik ZPOW w Chełmie

Maczuga Leszek          –  leśniczy w Nadleśnictwie Parczew

Morawski Tadeusz      –  zastępca szefa WUSW

Oleśniewicz Wiesław   –  komendant rejonowy Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Płaczek Stanisław        –  emeryt z Włodawy

Potoczniak Zbysław     –  pracownik PKP w Chełmie

Rostocki Władysław    –  emeryt z gm. Rejowiec

Rubik Stanisław           –  z-ca prezesa Spółdzielni Pracy Galanterii Skórzanej

I Usług w Chełmie

Rutkowski Zygmunt     –  rolnik z gm. Sawin

Skibińska Stanisława    –  pracownica WPHW w Chełmie

Stupnicki Stanisław      –  emeryt z Włodawy

Szpak Józef                 –  rolnik z gm. Wojsławice

Tarasiuk Stanisław       –  dyrektor Zespołu szkół Rolniczych w Okszowie

Wójcik Stanisław         –  nauczyciel z Chełma

Żyłowski Czesław        – rolnik z gm. Kraśniczyn

Delegaci na X Zjazd PZPR wybrani 17 maja 1986 roku:

Beim Józef                   –  komendant główny MO, członek PZPR od 28 lat

Kuźmicki Bogdan        –  robotnik z cukrowni Krasnystaw, czł. KG PZPR w Krasnymstawie, czł. PZPR od 20 lat

Lasek Krystyna           –  rolniczka z gm. Dorohusk, w PZPR od 8 lat

Niewiadomski Józef     –  rolnik z gm. Wola Uhruska, czł. KC PZPR, w partii

Od 17 lat

Popek Zdzisław           –  mistrz w cementowni Chełm, partyjny od 10 lat

Redde Maciej              –  dyrektor Zakł. Gospodarczego WZSR we Włodawie,

W partii od 23 lat

Szabat Alicja               –  nauczycielka w Studium Nauczycielskim w Chełmie

I sekretarz POP w Studium, 22 lata w PZPR

Szyszkowski Józef       –  robotnik w ChZO, partyjny od 39 lat

Torbiczuk Leszek        –  rolnik z gm. Wierzbica, partyjny od 9 lat

Włoch Urszula –  robotnica ZPO „Cora” w Krasnymstawie,

W PZPR od 12 lat

Zieliński Alojzy –  I sekretarz KW PZPR w Chełmie, w partii od 25 lat.

Władze wojewódzkie PZPR w latach 1986 -1988

Egzekutywa KW PZPR

Zieliński Alojzy – I sekretarz KW PZPR

Adamiak Stanisław      –  sekretarz KW PZPR

Łyczak Stefan              –  sekretarz KW PZPR

Solak Józef                  –  sekretarz KW PZPR

Szczasny Witosław      –  sekretarz KW PZPR, dotychczasowy kierownik Wydz.

Ideologicznego i informacji KW PZPR

Holuk Henryk              –  dyrektor PGR Lipinki

Jakubowski Zenon       –  prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Jastrzębski Marek        – rolnik z gm. Cyców

Kamiński Henryk         – szef WUSW w Chełmie

Korszla Stanisław        –  mistrz produkcji ZWS Krasnystaw

Lenart Zygmunt            –  rolnik z gm. Ruda Huta

Łaszcz Jan                   –  wojewoda chełmski

Olesiejuk Andrzej        –  starszy rzemieślnik PKP Lokomotywownia w Chełmie

Pater Aleksander         –  prokurator wojewódzki

Struzik Benedykt         –  przewodniczący WKKR, dotychczasowy wice wojewoda

Chełmski

Tworuszka Anna          –  dyrektor MSZ w Krasnymstawie

Uzar Wiesława –  mistrz w ChZO

Członkowie KW PZPR:

Adamiak Stanisław      –  sekretarz KW PZPR

Anielski Andrzej          –  spawacz w PRB Żółtańce

Baran Marian               –  rolnik z gm. Kraśniczyn

Bąk Jan                       –  dyrektor cukrowni Krasnystaw

Bielesza Antoni            –  robotnik RPM w Chełme

Borysiuk Michał           –  nauczyciel I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie

Budzyński Wojciech    –  dyrektor Kombinatu Cementowego w Chełmie

Chimosz Kazimierz      -I sekretarz KG PZPR w Krasnymstawie

Chudoba Janusz           –  rolnik z gm. Kamień

Chudzik Stanisław        –  robotnik PKP w Chełmie

Czapka Ryszard          –  magazynier w RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Chełmie

Czyż Jędrzej                –  rencista z Chełma

Dmuch Józef                – ślusarz w Hucie szkła „Mira” w Chełmie

Dobrowolski Edward   –  rolnik z gm. Łopiennik

Ekiert Jerzy                  –  lekarz WSz. Z. w Chełmie

Gilowska Pelagia         –  emerytka z Krasnegostawu

Giza Maria                   –  rolniczka z gm. Cyców

Gołębiowski Henryk    –  I sekretarz KG PZPR w Wojsławicach

Gersztyn Stanisława     –  rolniczka z gm. Rejowiec

Grzywaczewska Helena –  rolniczka z gm. Stary Brus

Gralak Stanisław          –  z-ca dowódcy Nadbużańskiej Brygady WOP

Gralewicz Kazimiera    –  brakarz w NZG we Włodawie

Hawrylecka Barbara    –  przewodnicząca ZM ZSMP w Krasnymstawie

Holuk Henryk –  dyrektor PGR Lipinki

Itrowski Kazimierz       –  młynarz w Zespole Spichrzy i Młynów w Chełmie

Janowski Zbigniew       –  przewodniczący WPZZ w Chełmie

Jakubowski Zenon       –  prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Jastrzębski Marek        –  rolnik z gm. Cyców

Juśkiewicz Andrzej      –  elektromonter w Kombinacie Cementowym w Chełmie

Kamiński Henryk         –  szef WUSW Chełm

Kasjaniuk Lucyna        –  rolniczka z gm. Chełm

Klimczak Jan               –  szef Woj. Sztabu Wojskowego

Kociuba Hieronim        –  rolnik z gm. Urszulin

Kopniak Piotr              –  kierownik Wydz. Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR

Korszla Stanisław        –  mistrz produkcji w ZWS Krasnystaw

Kozdra Roman            –  rolnik z gm. Włodawa

Kruk Władysław          –  działacz partyjny

Kuligowski Waldemar –  I sekretarz KM PZPR w Krasnymstawie

Lasek Krystyna           –  rolniczka z gm. Dorohusk

Lenart Zygmunt            –  rolnik z gm. Ruda Huta

Leszczyński Marian      –  I sekretarz KGM PZPR w Rejowcu Fabrycznym

Łaszcz Jan                   –  wojewoda chełmski

Połąg Kazimierz           –  rolnik z gm. Chełm

Łoś Albin                     –  rolnik z gm. Siennica Różana

Łoza Kazimiera            –  brakarz w ChZO

Łuczak Stanisław         –  robotnik Cegielni Buśno

Łyczak Stefan              –  sekretarz KW PZPR

Makowska Jadwiga     –  magazynier w Zakł. Wapienno – Piaskowych w Kaniem

Maśkiewicz Piotr         –  malarz RDP we Włodawie

Michałowicz Adela      –  inspektor oświaty i wychowania w Hańsku

Milczarek Mieczysław –  malarz w KPKS w Krasnymstawie

Miszczuk Piotr             –  redaktor naczelny „Tygodnika Chełmskiego”

’           Miszczuk Zofia            –  rolniczka z gm. Siedliszcze

Mochniej Henryk         –  mistrz POM w Siennicy Różanej

Mróz Kazimiera           –  ekspedientka GS w Sawinie

Muda Zdzisław            –  inspektor oświaty i wychowania w Białopolu

Niemczuk Ryszard       –  montażysta w ChPB

Niewiadomski Józef     –  rolnik z gm. Wola Uhruska

Olesiejuk Andrzej        –  starszy rzemieślnik PKP Lokomotywowni w Chełmie

Omernik Stefan            – działacz partyjny

Osoba Stanisława        –  rolniczka z gm. Rejowiec

Ostrowski Mieczysław –  rolnik z gm. Kraśniczyn

Paszkowska Barbara   –  pracownik Miejskiej Biblioteki we Włodawie

Pater Aleksander         –  prokurator wojewódzki

Petruk Bogusława        –  kierownik referatu PKP w Chełmie

Płachecka Krystyna     –  kelner PSS „Społem”

Podleśny Stanisław      –  maszynista parowozu Cementowni „Pokój”

Popek Zdzisław           –  mistrz w cementowni Chełm

Popik Wiesława           –  asystent ds. produkcji zwierzęcej w RSP Kasiłan

Romanek Edward        –  kierownik Wydz. Społeczno-Ekonomicznego KW PZPR

Rysz Andrzej               –  I sekretarz KM PZPR we Włodawie

Sanderski Jan              –  rolnik z gm. Sawin

Skulimowski Józef       –  brygadzista w Zakładzie Rolnym w gm. Sosnowica

Solak Józef                  – sekretarz KW PZPR

Stec Stanisław             –  ślusarz w Zakł. Przemysłu Drzewnego w Zawadówce

Surdyk Irena                –  dyrektor LO w Siedliszczu

Symotiuk Marian         –  I sekretarz KM PZPR w Chełmie

Szabat Alicja               –  nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Chełmie

Szczasny Witosław      –  sekretarz KW PZPR

Szewc Ludwik –  rolnik z gm. Dubienka

Tarasiuk Daniela          –  kierownik działu KPKS w Chełmie

Torbiczuk Leszek        –  rolnik z gm. Wierzbica

Tworuszka Anna          –  dyrektor MSZ w Krasnymstawie

Uzar Wiesława            –  mistrz w ChZO

Piechnik Janina –  rolniczka z gm. Krasnystaw

Winiarczyk Edward     –  pracownik sanatorium w Adampolu

Wodzik Zofia               –  pielęgniarka  WSzZ w Chełmie

Wójcik Władysława     –  pielęgniarka z Włodawy

Zawirski Zbigniew        –  kierownik Wydz. Społeczno – Rolnego KW PZPR

Zieliński Alojzy –  I sekretarz KW PZPR

Żebrowski Waldemar  –  dyrektor RZD w Uhrusku

Członkowie Wojewódzkiej Komisji Kontrolno – Rewizyjnej:

Adamczyk Jerzy          – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia

Ideologicznego KW PZPR

Antoniewicz Ryszard    –  konserwator w ZNMR w Brzeźnie

Barczewski Lambert    –  emeryt z gm. Ruda Huta

Dolecka Małgorzata     –  robotnik w GS „SCh” w Rejowcu Fabrycznym

Dubietis Tadeusz          – operator wózków w ZPOW w Chełmie

Dubicz Krystyna          –  dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego

W Chełmie

Dyksa Paweł               –  stolarz w GS „SCh”  Włodawa

Gąsiecka Zofia – referent w GS „SCh” w Dubience

Gruszkowski Franciszek –  naczelnik miasta Włodawa

Grzywaczewski Marian  –  I sekretarz KG PZPR w Hańsku

Hauzer Ryszard           –  telemonter w Cementowni „Pokój” w Rejowcu

Jakubowski Władysław –  kierownik działu PKP w Chełmie

Jałowiec Mieczysław    –  rolnik z gm. Białopole

Jarosiński Krzysztof     –  brygadzista w PGR Cyców

Jedlinek Janusz –  kierownik wydziału KW PZPR

Jurkiewicz Marian        –  I sekretarz KG PZPR w Łopienniku

Kacprzak Maria          –  dyrektor przedszkola we Włodawie

Kaźmierczuk Teodozja –  rolniczka z gm. Kraśniczyn

Krukowska Władysława –  nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie

Kuźmicki Bogdan        –  ślusarz w cukrowni Krasnystaw

Manej Tadeusz            –  rolnik z gm. Chełm

Mazurkiewicz Stanisław –  rolnik z gm. Wojsławice

Miszczuk Eugeniusz     –  rolnik z gm. Siedliszcze

Naszczocki Jerzy         – maszynista Lokomotywowni Chełm

Oleśniewicz Wiesław   –  komendant rejonowy Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Perchuć Wacław          –  kierowca w Zakładzie Rolnym Urszulin

Piwnicka Krystyna       –  inspektor oświaty i wychowania w Sosnowicy

Otoczniak Zbysław      –  komendant ZOOC PKP w Chełmie

Puchała Adam             –  kierowca w ZG WZSR w Krasnymstawie

Pyka Teresa                –  nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

Radwański Lech          –  dyrektor Delegatury NIK do spraw Inspekcji

Robotniczo – Chłopskiej w Chełmie

Rycak Marian              – prezes RSP w zagrodzie

Sikora Elżbieta –  funkcjonariusz WUSW w Chełmie

Sokolniki Andrzej        –  elektromonter PKP w Chełmie

Stefański Andrzej         –  I sekretarz KG PZPR w Wierzbicy

Struzik Benedykt         –  przewodniczący WKKR

Szabała Amelia            –  specjalista ds. pracowniczych STW w Chełmie

Szadura Krzysztof        –  ślusarz w cukrowni Rejowiec

Szubstarski Eugeniusz –  piekarz PSS we Włodawie

Szyszkowski Józef       –  robotnik w ChZO

Śliwiński Bogdan         –  technik w WUT Chełm

Teklak  Mieczysław     –  kierownik ROOP w Krasnymstawie

Trzebiński Janusz         –  komendant Straży Leśnej nadleśnictwa Chełm

Tywoniuk Leszek         –  księgowy POM w Sielcu

Urbanek Eugeniusz      –  kierownik działu w NZG we Włodawie

Wanarski Marian         –  I sekretarz KG PZPR w Sawinie

Włoch Urszula –  pakowacz w ZPO „Cora” w Krasnymstawie

Wróblewska Krystyna –  mistrz w Kombinacie Cementowym w Chełmie

Zalewski Antoni           –  mistrz MPEC w Chełmie

Żyszkowska Łucja       –  nauczycielka CKUE w Chełmie

W 1987 roku ze względu na odejście do KC PZPR Alojzego Zielińskiego I sekretarzem KW PZPR został Stefan Łyczak, a sekretarzem KW Zbigniew Zawirski.

Zmiany w składzie władz partyjnych wprowadzone w kwietniu 1989r.

KW PZPR 14.04.1989 roku przyjął rezygnacje 4 członków Egzekutywy:

Korszla Stanisław

Łaszcz Jan

Pater Aleksander

Uzar Wiesława

Nowymi członkami władz wojewódzkich  zostali:

Egzekutywa KW PZPR:

Bąk Jan                       –  dyrektor cukrowni Krasnystaw

Jajus Elżbieta               –  kierownik działu Org. i Zarządzania w ChZO

Lejman Ryszard           –  rzemieślnik z Chełma

Tomaszuk Marek         –  gł. inż. ds. kopalni w Kombinacie Cementowym

Komitet Wojewódzki :

Jajus Elżbieta               –  kierownik Działu Org. i Zarządzania w ChZO

Lejman Ryszard           – rzemieślnik z Chełma

Nowak Jacek              –  przewodniczący ZW ZSMP

Pilarski Ryszard           –  przewodniczący ZW ZMW

Tomaszuk Marek         –  gł. inż. ds. kopalni w Kombinacie Cementowym

w Chełmie

Kandydaci na delegatów na XI Zjazd  PZPR:

Okręg nr 1  –  Chełm miasto:

Zielińska Zofia  –  pełnomocnik wojewody chełmskiego

Miszczuk Piotr –  członek KW PZPR, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka

Kształcenia Ideologicznego

Nurski Włodzimierz     –  inspektor w wydz. Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług

Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie

Komar Stanisław         –  kierownik Warsztatu szkoleniowego ZDZ

Ciwiński Stanisław       –  starszy radca PKP

Rybiński Lech              –  nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Chełmie

Majuk Józef                 –  kierownik działu w PKS w Chełmie

Prószyńska Maria        –  I sekretarz POP w okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

Nowak Jacek              –  przewodniczący ZW ZSMP

Graboś Witold –  sekretarz redakcji „Tygodnika Chełmskiego”, członek

Centralnej Komisji Zjazdowej

Król Edward               –  kierownik wydziału w Kombinacie Cementowym

Okręg nr 2 (rejon chełmski):

Szeliga Jerzy                –  murarz – rzemieślnik

Pałacha Zygmunt          –  z-ca dyrektora w cukrowni Rejowiec

Wojtowicz Wiesław     –  specjalista ds. budowlanych w ChBO w Zawadówce

Dumin Barbara –  dyrektorka szkoły podstawowej w Świerżach

Kryłowicz Marian        –  sekretarz POP w Zakładzie Usług Budowlanych

w Pokrówce

Osiński Wiktor –  rolnik z Krasnego gm. Rejowiec

Okręg nr 3 (rejon Krasnystaw):

Iłowiecki Stanisław      –  nauczyciel w Siennicy Różanej

Matczuk Jerzy             –  sekretarz urzędu Gminy w Kraśniczynie

Rubaj Jan                    –  dyrektor Państwowego Gospodarstwa Sadowniczego

w Żułowie

Kleszowski Jan            –  naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie

Świgoń Waldemar       –  członek KC PZPR, redaktor naczelny „Chłopskiej

Drogi”

Parczyński Andrzej      –  kierownik Rejonu Energetycznego w Krasnymstawie

Okręg nr 4 (rejon Włodawa):

Mroczek Antoni           –  naczelnik gm. W Sawinie

Kołtun Jozef                –  I sekretarz KG PZPR w Starym Brusie

Baranowski Marian      –  księgowy Gm. Spółki Wodnej w Urszulinie

Szelepajło Piotr            –  prezes RSP w Górkach

Czupryński Witold       –  funkcjonariusz SB z RUSW we Włodawie

Marciocha Czesław     –  rolnik z Hańska

Jabłoński Czesław        –  dyrektor PGR w Cycowie

Krawczyk Wiktor        –  lekarz z Włodawy

Walczuk Zbigniew       –  nauczyciel w szkole podstawowej w Woli Uhruskiej

Niewiadomski Józef     –  rolnik z gm, Wola Uhruska, członek KW PZPR

Trojan Andrzej – I sekretarz POP w Zakładzie    Karnym we Włodawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *