Żołnierze podziemia antykomunistycznego zamordowani w chełmskim UB

Pomordowani  w siedzibie UB w Chełmie:

1.     ppor. Piotr Jankowski „Jeleń”, „Feluś”, „Orzeł” (używał nazwiska Stanisław Janicki) – z Rudy Opalin, podoficer zawodowy 7 pp. Leg., w konspiracji od października 1939 , komendant placówki Organizacji Zbrojnej w Rudzie Hucie, od 1943 roku d-ca oddziału BCh-AK na terenie gminy Świerże,  aresztowany przez UB 22.01. 1945 roku, skazany na 10 lat za przynależność do AK, zamordowany na początku 1945 roku w siedzibie UB na Reformackiej.

2.     ppor. Andrzej  Podjasek „Wrzos” – dowódca placówki BCH-AK aresztowany w szpitalu w Krasnymstawie zginął w UB w 1945 roku.

3.     NN „Szerszeń” – członek AK z Leśniczówki aresztowany w 1945 roku zmarł w areszcie UB w Chełmie.

4.     NN „Ziben” kapitan AK zamordowany w siedzibie UB na Reformackiej.

5.     NN „OrliK” – podporucznik AK Zamordowany w Siedzibie UB na Reformackiej.

6.     NN „Góral” żołnierz AK zamordowany w areszcie UB w Chełmie.

7.     Mieczysław Wolanin – komendant placówki NSZ w Siedliszczu aresztowany 23.04.1945 roku, zamordowany w trakcie przesłuchania przez funkcjonariusza UB Bogdana Krupskiego 24.04.1945 (oficjalna wersja – wyskoczył z okna na II piętrze).

8.     por.Jerzy Neyman – „Hińcza” z 27 WD AK. W konspiracji chełmskiej występował jako Stanisław Dębiński „Bułat” „Boryna”.  Komendant rejonu Pawłów – Rejowiec i rejonu Krzywiczki – Wojsławice, a od wiosny 1945  komendant obwodu chełmskiego AK – ROAK. 10,03.45 zatrzymany podczas transportu do szpitala, Z raportu UB: „raniony ciężko w płuca podczas akcji w Wojsławicach”. Zamordowany w siedzibie UB  na Reformackiej.

9.     Jerzy Śliwiński „Śliwa” – żołnierz oddziału WiN Henryka Lewczuka „Młota” ranny w starciu z UB 21.11.1946 w lesie pobołowickim zmarł w areszcie UB.

10. Józef Broda z 27 WD AK zamordowany 10.02.1948 roku w budynku PUBP podczas przesłuchania przez por. Dawidziuka  – kierownika sekcji I.

Jest to tylko niewielka  (symboliczna wręcz) cząstka ofiar chełmskiego UB – ich nazwiska i pseudonimy udało się ustalić na podstawie zachowanych dokumentów podziemia i  zapisów w raportach i  sprawozdaniach  PUBP w Chełmie.

Jeden komentarz do “Żołnierze podziemia antykomunistycznego zamordowani w chełmskim UB”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *