Lista internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”

Lista internowanych przez władze komunistyczne po wprowadzeniu z dniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego obejmuje nazwiska 98 działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych” z regionu chełmskiego. Nazwiska ze znakiem zapytania pochodzą tylko z jednego źródła i nie maja potwierdzenia w dokumentach.

Lista została sporządzona na podstawie listy Bronisława Kaszczuka spisanej w więzieniu we Włodawie w 1982 roku i wyniesionej przez rodzinę (zawiera 81 nazwisk) oraz tzw. listy Jacka Pomiankiewicza (Wykaz imienny internowanych przebywających w ZK w Chełmie od 13.12.1981 do 11.01.1982r)(zawiera 69 nazwisk, cztery z nich nie występują w liście Kaszczuka) i Listy internowanych we Włodawie i Lublinie z dawnego woj. Chełmskiego opracowanej przez Andrzeja Jóźwiakowskiego z Lublina w 2004 (Zawiera 85 nazwisk – 11 z nich nie występuje na liście Kaszczuka). Z pierwszego okresu internowania w zakładzie Karnym w Chełmie zachowała się również lista sporządzona przez Józefa Domińczuka z Dryszczowa. Pozostałe nazwiska ustalono na podstawie relacji innych internowanych. Znaki zapytania przy nazwiskach oznaczają brak potwierdzenia internowania z innych źródeł. Według informacji podanej przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO w Chełmie (Wydział kwalifikował działaczy Związku do internowania i nadzorował wykonanie) majora SB Romana Prusa w okresie stanu wojennego w województwie chełmskim internowano 105 działaczy NSZZ „Solidarność”.

Do dnia 5 maja 1982 roku zwolniono z internowania 62 spośród nich.

1. Adamczuk Jerzy – ZR              Chełm

2. Adrianow Janusz – ZR              Chełm (emigracja)

3. Andruszko Władysław – zegarmistrz Chełm (7.01.82 przeniesiony do Darłówka) (emigracja)

4. Benginow Andrzej –  U P              Chełm(emigracja)

5. Białkowski Janusz –  ChBP  Chełm (emigracja) powrót

6. Chojnacki Jan –  ZSB Chełm

7. Danilczuk

8. Dmuch Władysław -Cement.     Chełm (internowany 10.02. 1982)

9. Dobruk Franciszek –                 Chełm

10. Domińczuk Józef –  rolnik       Dryszczów

11. Dudek Stefan –  WSS       Chełm (emigracja)

12. Dyczko Kazimierz –  PKP         Chełm, 7.01.1982 przeniesiony do Darłówka

13. Dzięgielewski Andrzej –                    Krasnystaw (internowany 17.12.)

14. Fert Józef – LO           Włodawa

15. Fisz Zdzisław –  Cement.ZR      Chełm

16. Fotek Henryk –  ChZO      Chełm (zmarł)

17. Gałan Eugeniusz –  ChPB.  Chełm  (zmarł)

18. Gorzała Józef –  SP nr 1 Chełm (zmarł)

19. Herda Bogdan –  PLO Gdynia, zam. Chełm (inter. 19.02.82)

20. Herman Zbigniew –  ZPOW   Chełm (emigracja)

21. Huszcza Jan –  PZU       Brzeziny, gm. Kraśniczyn

22. Jara Ryszard –  WOT     Chełm

23. Jesionek Tadeusz –  ZPOW Chełm (Inter. 10.02.82)

24. Jonak Marian –     Chełm

25. Jurczuk Edmund –  ChPB    Chełm

26. Kaczmarek Wiesław –  WPGKiM       Chełm

27. Kałabuń Marek –  ZR          Chełm (emigracja)

28. Kaszczuk Bronisław –  rolnik       Krobonosz

29. Knap Andrzej –        Krasnystaw

30. Kociubiński Zdzisław –  ZPS „Polesie” Włodawa

31. Kokosiński Marek –  Muzeum   Chełm

32. Korkosz Ryszard –   Transbud         Rejowiec

33. Korol Barbara –   SP nr 3  Chełm

34. Kubański Janusz –  STW                Chełm

35. Kubiak Marek –                Gołąb

36. Kura Jan –         Krasnystaw (zmarł)

37. Kurek Jan – Wólka Orłowska, gm. Izbica

38. Kwieciński Janusz –  T. Roln.   Okszów

39. Lewczuk Janusz –  rolnik        Wojsławice  (emigracja)

40. Lipert Cezary –  ZR   kol. Horodyszcze  (emigracja)

41. Lipert Franciszek –  ZSR ZR wiceprz.Okszów (emigracja)

42. Łączka Ryszard –  Cukr. Kr.         Krasnystaw

43. Łuczak Eugeniusz – kier. sklepu nr 35 GS SCH Chełm (Inter. 10.02.82)

44. Łuczko Stanisław –  LO                  Włodawa

45. Łukaszczuk Andrzej – MZK        Chełm (emigracja)  (zmarł)

46. Mielniczuk Stanisław –  WPGKiM         Chełm (internowany 10.02.82)

47. Mikus Bogusław – ZR przewodniczący Chełm

48. Mikus Krzysztof –   Warsztat napr. sam. Chełm, (Inter. 14.02.82)   (emigracja)

49. Misiec Mirosław –   Chełm (emigracja)

50. Muszyński Roman –    Wojsławice (emigracja)

51. Nadolski Mieczysław –     Chełm  (zmarł)

52. Niedźwiedź Henryk –     Czajki  (emigracja)

53. Nieoczym Zbigniew –      prawnik         Chełm (emigracja)

54. Nitendel Lucjan –    Borki  (emigracja)

55. Oksytiuk Janusz –  PBM                 Chełm

56. Oleszczyński Roman –  rolnik       Bezek (sołtys) (zmarł)

57. Oszwa Zbysław

58. Pasieczny Marek –  Cement.    Chełm

59. Paszkiewicz Jan –  SP nr 10   Chełm

60. Piątkowski Tadeusz –  PKP                   Chełm (uchylono decyzję o internowaniu 9.01.82).(zmarł)

61. Prus Maria –  ZUS                Chełm

62. Pyrtak Tadeusz –  ChZO     Chełm (13.12 uciekł przez balkon, internowany 14,12 w ChZO)

63. Rowicki Janusz – Sąd Rej.  Chełm, (18.12 uchylono decyzję o internowaniu).

64. Rudzki Henryk –  LO                  Włodawa

65. Ryl Mirosław –  ChZO     Chełm (emigracja)

66. Sachar Bogusław –  Sp.PRB  Chełm, 7.01.przeniesiony do Darłówka, (zmarł)

67. Sagan

68. Sawa Ryszard –  rolnik      Łopiennik Górny

69. Sękowski Bogdan –  PGR      Sawin

70. Skrobek Włodzimierz –  Spół.               Chełm

71. Smyk Marian –  Cora       Krasnystaw

72. Sobański Janusz – ZSiMł.     Chełm,

73. Stropek Ryszard – MZDiM      Chełm  (Internowany 10.02.82).

74. Symotiuk Wojciech –  Tyg. Chełm.     Chełm

75. Szacoń Marian –  POM      Wierzbica

76. Szady Feliks –  rolnik      Żmudź  (zmarł)

77. Szczepanik Mieczysław rolnik      Rakołupy Duże  (zmarł)

78. Szubert Barbara –  RDP,ZR wiceprz.      Chełm (internowana dwa razy)

79. Szwed Franciszek –  PKP                Chełm (emigracja)

80. Śliwiński Stanisław –  Cement. Chełm

81. Wierzbowski Andrzej – WPGKiM          Chełm, (podczas próby internowania uciekł i już nie został internowany).

82. Wilkowski Eugeniusz –  SP Białopole  Kurmanów

83. Wojtiuk Stanisław

84. Woźniak Sławomir –  ChPB    Chełm (emigracja)

85. Zając Stanisław –  rolnik Kanie (zmarł)

86. Zając Wojciech –              Włodawa

87. Żak Janusz –  WSzZ   Chełm (zmarł)

88. Zawadzki Wacław –               Chełm

89. Zięba Juliusz –  BGŻ         Chełm (uchylono decyzję o internowaniu 24.12.82.)

90. Zych Roman –  PZZ                Pokrówka

91. Żelazny Roman –  II LO    Chełm (emigracja)  powrót

92. Domański Józef ?

93. Gumienny ?

94. Gnap ?

95. Jeziorak ?

96. Kurecki Jan

97. Konkol ?

98. Czarnota ? –               Leszczany

Lista internowanych w więzieniu w Chełmie wyniesiona przez rodziną pana Józefa Domińczuka

Cela 102

1.     Białkowski Janusz,

2.     Gorzała Józef,

3.     Gałan Eugeniusz,

4.     Herman Zbigniew,

5.     Kaszczuk Bronisław,

6.     Oksytuk Janusz,

7.     Ryl Mirosław,

8.     Kubiak Marek,

9.     Sękowski Bogdan,

10. Kaczmarek Wiesław,

11. Rowicki Janusz.

Cela 103

1.     Dyczko Kazimierz,

2.     Jonak Marian,

3.     Jara Ryszard,

4.     Jurczuk Edmund,

5.     Domińczuk Józef,

6.     Łączka Ryszard,

7.     Knap Andrzej,

8.     Niedźwiedź Henryk,

9.     Sawa Ryszard,

10. Smyk Marian,

11. Lipert Franciszek,

12. Żelazny Roman.

Cela 104

1.     Lipert Cezary,

2.     Zawadzki Wacław,

3.     Oleszczyński Roman,

4.     Rudzki Henryk,

5.     Fert Józef,

6.     Śliwiński Stanisław,

7.     Łuczko Stanisław,

8.     Kociubiński Zdzisław,

9.     Dzięgielewski Andrzej.

Cela 106

1.     Fotek Henryk,

2.     Woźniak Sławomir,

3.     Adamczuk Jerzy,

4.     Szacoń Marian,

5.     Paszkiewicz Jan,

6.     Sachar Bogusław,

7.     Misiec Mirosław,

8.     Szczepanik Mieczysław,

9.     Chojnacki Jan,

10. Nitendel Lucjan,

11. Dobruk Franciszek.

Cela 107

1.     kwieciński Janusz,

2.     Kurek Jan,

3.     Korkosz Ryszard,

4.     Huszcza jan,

5.     Andruszko Władysław,

6.     Symotiuk wojciech,

7.     Zając Wojciech

8.     Oszwa Zbysław,

9.     Łukaszuk Andrzej,

10. Zięba Juliusz.

Cela 115

1.     Szady Feliks,

2.     Kałabuń Marek,

3.     Lewczuk Janusz,

4.     Kura Jan.

Cela 117

1.     Szwed Franciszek,

2.     Pasieczny Marek,

3.     Zając Stanisław,

4.     Benginow Andrzej.

Cela 118

1.     Zych Roman,

2.     Nadolski Mieczysław,

3.     Adrianow Janusz

4.     Muszyński Roman,

5.     Pyrtak Tadeusz,

6.     Kokosiński Marek.

Cela 119

1.     Dudek Stefan,

2.     Nieoczym Zbigniew,

3.     Wilkowski Eugeniusz,

4.     Kubański Janusz,

5.     Piątkowski Tadeusz

6.     Skrobek Włodzimierz

Kobiety:

1.     Korol Barbara,

2.     Prus Maria,

3.     Szubert Barbara.

Lista internowanych z woj. chełmskiego w ZK Włodawa sporządzona  przez Bronisława Kaszczuka w 1982 roku i wyniesiona przez rodzinę:

 1. Adamczuk Jerzy                      – ZR                Zamość, ul. Szopinek 83
 2. Adrianow Janusz                     – ZR                 ul. Jordana 10a  (emigracja)
 3. Andruszko Władysław – zegarmistrz                7.01.82 przeniesiony do Darłówka (emigracja)
 4. Benginow Andrzej                   –  U P              Piotra Skargi 1/150 (emigracja)
 5. Białkowski Janusz                   –  ChBP.          ul. Ogrodowa 23 (emigracja) powrót
 6. Chojnacki Jan                        –  ZSB -inter.
 7. Danilczuk
 8. Dmuch Władysław
 9. Dobruk Franciszek                  –  inż.               ul. I Armii WP 15/30
 10. Domińczuk Józef                     –                      Dryszczów
 11. Dudek Stefan                          –                      ul. Rolnicza 24/2 (emigracja)
 12. Dzięgielewski Andrzej  –                      Krasnystaw, ul. Okrzei 13c
 13. Fert Józef                                –                      Włodawa, ul. Szkolna 3a/6
 14. Fisz Zdzisław                           –  Cement.ZR   Ul. I Armii WP 27/1
 15. Fotek Henryk                          –  ChZO          ul. Paderewskiego 18
 16. Gałan Eugeniusz                      –  ChPB.          ul. Mickiewicza 30/15  (zmarł)
 17. Gorzała Józef                          –  SP nr 1         ul.  Świerczewskiego 18/14 (zmarł)
 18. Herda Bogdan                         –                                  ZWM
 19. Herman Zbigniew                    –  ZPOW         Wołyńska 13/56 (emigracja)
 20. Huszcza Jan                            –                      Brzeziny, gm. Kraśniczyn  (ob. Lublin)
 21. Jara Ryszard                           –  WOT           Wołyńska 18/25
 22. Jonak Marian                          –                      Chełm, ul. Rejowiecka 146A
 23. Jurczuk Edmund                      –  ChPB           I Armii WP 35/22
 24. Kaczmarek Wiesław               –  WPGKiM    ul.  I Armii WP 19/23
 25. Kałabuń Marek                       –  ZR               KRN 15/123 (emigracja)
 26. Kaszczuk Bronisław                –  rolnik            Krobonosz
 27. Knap Andrzej                         –                      Krasnystaw, ul. Gołębia 5
 28. Kociubiński Zdzisław   – ZPS „Polesie” Włodawa, ul. Chełmska 19/44
 29. Kokosiński Marek                  – Muzeum        ul. Czrnieckiego 6/24
 30. Korkosz Ryszard                    –  Transbud      Rejowiec, ul. Chełmska 68
 31. Korol Barbara                         –  SP nr 3
 32. Kubański Janusz                      –  STW                        I Armii WP 19/88
 33. Kubiak Marek                        –                      Gołąb
 34. Kurek Jan                               –                      Wólka Orłowska, gm. Izbica
 35. Kwieciński Janusz                   –  T. Roln.        Okszów
 36. Lewczuk Janusz                      –  rolnik            Wojsławice  (emigracja)
 37. Lipert Cezary                          –  ZR               kol. Horodyszcze 58 (emigracja)
 38. Lipert Franciszek                     –  ZSR              Okszów (emigracja)
 39. Łączka Ryszard                       –  Cukr. Kr.     Krasnystaw, ul. PCK 66/19
 40. Łuczak                                    –
 41. Łuczko Stanisław                    –  LO               Włodawa, ul. Podzamcze 32
 42. Łukaszczuk Andrzej                – MZK            ul. Hrubieszowska 72 (emigracja)  (zmarł)
 43. Mielniczuk Stanisław               –  WPBKiN
 44. Mikus Bogusław                      ZR przew.        Ul. Miernicza
 45. Misiec Mirosław                      –                      ul. Rokossowskiego 42 (emigracja)
 46. Muszyński Roman                   –                      Wojsławice, ul. Chełmska 72 (emigracja)
 47. Nadolski Mieczysław              –                      ul. Lubelska 36/8  (zmarł)
 48. Niedźwiedź Henryk                 –                      Czajki  (emigracja)
 49. Nieoczym Zbigniew                 –  prawnik                    Wysoka ¾ (emigracja)
 50. Nitendel Lucjan                       –                      Borki 6, p.Wola Korybutowa (emigracja)
 51. Oksytiuk Janusz                      –  PBM                        ul. Wołyńska 3/77
 52. Oleszczyński Roman                –  rolnik            Bezek  (zmarł)
 53. Oszwa Zbysław                       –
 54. Pasieczny Marek                     –  Cement.       Paderewskiego 13/2
 55. Paszkiewicz Jan                       –  SP nr 10      Chełm
 56. Piątkowski Tadeusz               –  PKP             uchylono decyzję o internowaniu 9.01.82.(zmarł)
 57. Prus Maria                              –  ZUS
 58. Pyrtak Tadeusz                       –  ChZO          I Armii WP 19/143
 59. Rudzki Henryk            –  LO               Włodawa, ul. Żeromskiego 20/23
 60. Ryl Mirosław                           –  ChZO          ul. Wojsławicka  12/44 (emigracja)
 61. Sagan                                      –
 62. Sawa Ryszard                         –  rolnik            Łopiennik Górny
 63. Sękowski Bogdan                   –  PGR             Sawin, ul. Nowoprojektowana 2/18
 64. Skrobek Włodzimierz  –  Spół.                        –                      ul. Gen. Zajączka 16
 65. Smyk Marian                          –  Cora            Krasnystaw, ul. Nowickiego 46/14
 66. Symotiuk Wojciech                 –  Tyg. Chełm   Lublin, ul. Przyjaźni 32/12 (emigracja)
 67. Szacoń Marian            –  POM           Wierzbica
 68. Szady Feliks                            –  rolnik            Żmudź  (zmarł)
 69. Szczepanik Mieczysław           –  rolnik Rakołupy Duże  (zmarł)
 70. Szubert Barbara                      –  RDP             ul.Wołyńska
 71. Szwed Franciszek                   –  PKP             Świerczewskiego 10/3 (emigracja)
 72. Śliwiński Stanisław                  –  Cement.       Ul. Rolnicza 16/2
 73. Wilkowski Eugeniusz   –  SP Białopole  Kurmanów
 74. Wojtiuk                                   –
 75. Woźniak Sławomir                  –  ChPB           ul. Kolejowa72/17 (emigracja)
 76. Zając Stanisław                       –  rolnik Kanie
 77. Zając Wojciech                       –                      Włodawa, ul. Chełmska 19/36
 78. Zawadzki Wacław                   –                      Chełm, ul. Wspólna 25
 79. Zięba Juliusz                            –  BGŻ          uchylono decyzję o internowaniu 24.12.82.
 80. Zych Roman                            –  PZZ             Pokrówka 7
 81. Żelazny Roman                        –  II LO           Chełm (emigracja)  powrót

(Lista została uzupełniona o aktualne informacje o internowanych. Adresy odnoszą się do stanu z  wiosny 1982 roku).

5 komentarzy do “Lista internowanych działaczy NSZZ „Solidarność””

 1. Jezeli moj tata Ryszard Zajac byl internowany pochodzimy z Sieradza i sprawa zostala wznowiona dawni fucionarriusze go strasza gdzie ma ojciec sie odwolac o zadosc uczynienie i oddanie co mu pobierali z pracy z wyplaty pensje policja tesz zabrala wiele wartosciowych zeczy niemamy pienioszkow na adwokatow prosze podac telefon i adres gdzie tata ma wyslac papiery zeby ktos mu pomugl niby tata wyslal dokumenty panu ryszardowi matuszewskiemu ale nic niepomugl nawet niepowiedzial nic o tej sprawie ja niewiem gdzie sie udac zy pan moze pomuc

 2. ZWIĄZEK PRAW I GODNOŚCI CZŁOWIEKA
  Śledząc przebieg polityki prowadzonej w Polsce od 1990r można z
  łatwością zauważyć, że rządy polskie wprowadziły system selekcji ludności
  polskiej. System ten bezpowrotnie spycha część społeczeństwa polskiego na
  margines nie dając w zamian żadnej możliwości godnego życia, które jest
  niezbywalnym prawem każdego człowieka. Już ponad 22 miliony Polaków żyje
  na skraju nędzy przysłowiowo ledwo wiążąc koniec z końcem. Dzieje się
  tak dlatego, iż ze wzrostu gospodarczego de facto ogłaszanego szumnie w
  środkach masowego przekazu, nie korzystają zwykli obywatele. Coraz bogatsze
  stają się elity polityczne i gospodarcze. Jednocześnie powiększa się
  grupa osób biednych i żyjących na granicy ubóstwa. Różnice w dochodach w
  Polsce są o wiele większe niż w bogatszych krajach zachodnich.
  Powiększające się zróżnicowanie zarobków spowodowało, że liczba osób
  uzyskujących dochody na poziomie minimum socjalnego zwiększyła się drastyczne z
  niecałych 8 milionów w 1991 roku do ponad 22 milionów w 20039 roku. Liczba osób
  żyjących w skrajnej nędzy wzrosła w tym samym okresie z prawie 2
  milionów do 4,5 miliona. Rosnąca stale grupa bezrobotnych powoduje walkę na rynku
  pracy nie o pracowników ale o pracę. Korzystający z tego pracodawcy
  rozwijają i bogacą swoje firmy nie przez profesjonalnie wykonywanie swoich
  towarów i usług ale przez coraz to większe wykorzystywanie swoich pracowników.
  Czyli obniżanie stawek wynagrodzenia i wzrostu liczby przepracowanych
  godzin.
  Skutkiem takiej polityki jest:
  – Stale wzrastające bezrobocie.
  – Brak perspektyw dla młodych ludzi kończących szkoły zawodowe , licea i
  studia. Czego skutkiem jest emigracja ludzi młodych i wykształconych w
  poszukiwaniu chleba i godziwej płacy. Jednak poniżanie i wykorzystywanie
  społeczeństwa polskiego poza granicami naszego kraju powoduje powrót większej
  części osób do kraju i punktu wyjścia.
  – Wzrost przestępczości, tworzenie przestępców – aby przeżyć trzeba
  ukraść.
  Należy pamiętać, że jedynym sposobem ukrócenia tej polityki i
  poprawienie warunków życia jest wspólne działanie.
  Celem związku jest przywrócenie prawa do pracy, chleba, życia i godności
  człowieka.
  Głównym naszym zadaniem jest dążenie do tego, aby nasze państwo:
  1) Uznało za swój podstawowy obowiązek ożywienie przemysłu i poprawę
  warunków życia obywateli Polski.
  2) Uznało za swój podstawowy obowiązek walkę z bezrobociem. A co za tym
  idzie zapewnienie minimum socjalnego ludziom pozbawionym pracy bez swojej
  winy do czasu podjęcia nowej pracy, co regulować powinny jasno skonstruowane
  przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników, co zmniejszyłoby wyzysk przez
  pracodawców. Każdemu obywatelowi naszego państwa należy się godziwa
  płaca za pracę. Czas nareszcie na ujawnienie prawdziwej liczby bezrobotnych a
  nie ciągłą reprodukcję fałszywych statystyk. Bezrobotni muszą mieć
  realną szansę na podjęcie pracy po zwolnieniu a nie tylko ciągłe i bezowocne
  podpisywanie listy dla bezrobotnych.
  3) Następnym ważnym obowiązkiem państwa jest całkowita ochrona i
  zabezpieczenie socjalne dla ludzi w wieku emerytalnym. Państwo musi wziąć na
  siebie obowiązek troski o podniesienie poziomu zdrowia i opieki medycznej
  każdego obywatela Polski. Państwo powinno dbać o rozwój edukacyjny młodych
  obywateli a w szczególności tych utalentowanych pochodzących z rodzin
  ubogich.
  4) Żądamy jasnego i przejrzystego przepisu wobec tych, których
  działalność jest niezgodna z interesem społecznym to znaczy: korupcja, nielegalne
  dochody, przywłaszczenie mienia społecznego itd. zpigcz@o2.pl

 3. Witam i pozdrawiam.Całkowicie sie zgadzam z w/w tekstem.
  Jestem synem Bogusława Eligiusza Sachar,który cały czas walczył wolność i poprawę bytu ludzi.Walczył pod Monte Casino do kraju wrócił w 1947 roku z Anglii,poźniej 13 grudnia 1981 internowany w Darłówku.
  Zmarł 20 listopada 2004 roku w Chełmie, zył tam bardzo skromnie.Cały czas pomagajac potrzebującym.
  Jacek Sachar

 4. Witam,wszedłem na te stronę,szukając prawnika/adwokata/z Chełma,który o ile dobrze pamiętam,siwedział najpierw w Hrubieszowie.Po zlikwidowaniu tego ośrodka przed wizyta delegacji z MCK,znalazł sie w Załęzu i tam go spotkałem w poczekalni do lek.stomatologa.Był to chyba luty 1982 r.Zaczęliśmy rozmowe,opowiadał ciekawe rzeczy o „spawaczu” z Kurowa,jego siostrze mieszkającej albo w Lubartowie,albo Lubaczowie,która nie chciała sie z nim widywać.Od niego po raz pierwszy usłyszałem ,że jest to ruski janczar.Był starszy ode mnie,więc pewnie juz nie żyje,może ktoś z tamtego rejonu wie cos równie ciekawego o tym człowieku.Chętnie nawiąże z nim kontakt.Mam zamiar zrobić szkic tej ponurej postaci,szukam ogniwek łańcucha.Będe wdzięczny za wiadomości.

 5. Poszukuję osób(materiałów),które uczestniczyły w zjeździe Biur Informacji (przedstawiciele wszystkich regionów z Polski)w Chełmie w 1981 r.
  O ile pamiętam to był bodajże sierpień. Pracowano na tym zjeździe między innymi nad stworzeniem siatki skutecznego powiadamiania przy pomocy teleksów.Pozdrawiam.Jan z Piły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *