Władze Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność” 1980- 81

W marcu 1980 roku odbył się I Zjazd Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”. Ostatecznie w regionie znalazły się struktury „Solidarności           z Chełma i Krasnegostawu. Włodawa  do wprowadzenia stanu wojennego pozostała w Regionie Środkowowschodnim.  14 marca 1980 roku delegaci wybrali 97 osobowy Zarząd Regionu i jego 15 osobowe Prezydium. Pierwszym przewodniczącym Regionu Chełmskiego został Bogusław Mikus, a jego zastępcami Franciszek Lipert i Mirosław Przylipiak.

Na II Zjeździe w dniu 25 października 1981 roku zmniejszono liczbę członków zarządu do 57 osób i   dokonano zmian w Prezydium. Przewodnczącym pozostał B. Mikus, a jego zastępcami   zostali wybrani Franciszek Lipert i Barbara Szubert.

13 grudnia 1981 roku internowano  12 z 15 członków Prezydium z 1980 roku, a   z  zreorganizowaneg0 w 1981 roku zarządu regionu internowano 22 członków i  z nowego prezydium 10.

Z 9 -osobowej  Komisji Rewizyjnej internowano  4 osoby.

Zarządu Regionu Chełmskiego wybrane na I Zjeździe w dn. 14.03.1981r,

1.     Białkowski Janusz – lat 49, wykszt. średnie, od  1951 roku pracuje w budownictwie, ostatnio ChPB, żonaty, bezpartyjny.

2.     Chudzik Aleksander – lat 32, wykszt. średnie, Zakł. Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw (od 6 lat – modelarz), żonaty, bezpartyjny.

3.     Gorzała Józef   – lat 45, wykszt. wyższe, nauczyciel SP nr 1, żonaty, bezpartyjny.

4.     Herman Zbigniew      – lat 48, wykszt. podstawowe, pracuje od 1951 roku, od 1962 w ZPOW, żonaty, bezpartyjny.

5. Huszcza Jan               – lat 38, wykszt. wyższe, od 1972 roku PZU, prowadzi tez z matką gospodarstwo rolne, kawaler, bezpartyjny. Przewodniczący MKZ Ziemia Krasnostawska.

6.     Kwieciński Janusz     – lat 42, wykszt. wyższe – KUL, nauczyciel historii w T Roln., żonaty, bezpartyjny.

7. Lipert Franciszek      – lat 56, wykszt. wyższe, nauczyciel ZSR w Okszowie, żonaty, bezpartyjny. Wiceprzewodniczący ZR.

8.     Łączka Ryszard         – lat 25, wykszt. średnie, Cukrownia Krasnystaw, bezpartyjny.

9. Mikus Bogusław        – lat 27, wykszt. średnie, od 1970 prac. ZIB,od 1979 – ChPB, żonaty, bezpartyjny.       Przewodniczący ZR, czlonek KK.

10. Przylipiak Mirosław    – lat 25, wykszt. wyższe, prac. WDK, następnie Kombinatu Cementowego, żonaty, bezpartyjny. Wiceprzewodniczący ZR.

11. Psujek Maciej    – lat 34, wykszt. średnie, prac. ZPO „Cora” (9 lat, brygadzista), żonaty, bezpartyjny.

12. Ryl Mirosław     – lat 26, wykszt. średnie TPSk. ChZO – prac. Fizyczny w montażowni, żonaty, bezpartyjny.

13. Smyk Marian    – lat 30, wykszt. zawodowe, od 1972 roku w ZPO „Cora”, żonaty, bezpartyjny.

14. Szubert Barbara        – lat 35, wykszt. średnie, prac. RDP w Chełmie, mężatka, bezpartyjna. Przewodnicząca Chełmskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

15. Żak Janusz                 – lat 53, wykszt. wyższe – lekarz, od 1973 roku w WSZesp., żonaty, bezpartyjny.

Zarząd Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”  zmniejszony do 53 osób (z 97 wybranych podczas I zjazdu) na II zjeździe delegatów 25.10 1981 roku:

 1. Białkowski Janusz                        – ChPB,
 2. Chudzik Aleksander                            – Ceramika Krasnystaw.
 3. Dobosz Kazimierz                                – Zakł. Naprawcze Mech. Rol. W Brzeźnie.
 4. Dudek Stefan                                    – WSS „Społem” w Chełmie.
 5. Fryc Czesław                                          – Ter. ST. Sanit. Krasnystaw.
 6. Gałan Eugeniusz                            – ChBP w Chełmie.
 7. Gałęzowska Wanda                               – ZUS w Chełmie.
 8. Głowacki Adam                                      – POM Siennica Różana.
 9. Górska Janina                                         – Spółdzielnia Pracy „Nasza Przyszłość”.
 10. Grabek Marek                                         – Spółdzielnia Inwalidów Krasnystaw.
 11. Grzesiuk Halina                                      – PCK w Chełmie.
 12. Herman Zbigniew                          – ZPOW w Chełmie.
 13. Huszcza Jan                                        – PZU Krasnystaw.
 14. Jurek Tadeusz                                         – ZDZ Krasnystaw.
 15. Kaczmarek Wiesław                     – WPGKiM.
 16. Kałabuń Marek’                               – ZR NSZZ „Solidarność”.
 17. Kokosiński Marek                           – Muzeum Okręgowe w Chełmie.
 18. Kozieł Edward                                         – Telkom-Telmont Chełm.
 19. Kubański Janusz                             – STW.
 20. Kuciapski Tadeusz                                 – Panstw. Stadnina Ogierów Białka.
 21. Kwiecień Marian                                    – Woj. Biuro Geodezji i Ter. Rol.
 22. Lipert Franciszek                             – Komisja Oświaty
 23. Łączka Ryszard                                 – Cukrownia Krasnystaw.
 24. Mazurek Kazimierz                                – PKP w Chełmie.
 25. Mielniczuk Ignacy                                 – RSP Wojsławice.
 26. Nędzi Leszek                                            – BGŻ w Chełmie.
 27. Nowakowski Henryk                            – Spółdzielnia Pracy „Wyzwolenie”.
 28. Parszewski Zenobiusz                  – ZPOW.
 29. Pasieczny Marek                              – Kombinat Cementowy Chełm.
 30. Piątkowski Tadeusz                       – PKP w Chełmie.
 31. Polak Albin                                               – „Agromet” w Chełmie.
 32. Polak Marian                                            – PBRol w Chełmie.
 33. Polipny Bogdan                                       – Cukrownia Rejowiec.
 34. Pyrtak Tadeusz                                  – ChZO
 35. Radliński Zdzisław                                 – MZDiM w Chełmie.
 36. Sachar Bogusław                             – Sp. Pracy Rem. Bud w Chełmie.
 37. Sadowski Zdzisław                                  – PZMot Krasnystaw.
 38. Sękowski Bogdan                             – PGR Sawin.
 39. Sidor Henryk                                            – Ceramika Krasnystaw.
 40. Smyk Marian                                      – „Cora” Krasnystaw.
 41. Sobański Janusz                               – Zesp. Spichrzy i Młynów w Chełmie.
 42. Stankiewicz Janusz                                 – Ter. St. Sanit. W Chełmie.
 43. Staszczak Ryszard                                   – PKS w Chełmie.
 44. Szacoń Marian                                          – POM Wierzbica.
 45. Szpetmański Romuald                           – Mech. Zakł. Prod. w Chełmie.
 46. Szubert Barbara                                 – ZR.
 47. Szwed Franciszek                              – PKP w Chełmie.
 48. Tryksa Henryk                                          – GS Dorohusk.
 49. Wasilewski Stanisław                              – Woj. Kolumna Tr. Sanit.
 50. Wierzbowski Andrzej                             – WPGKiM.
 51. Wolanin Tadeusz                                      – Zesp. Szkół Roln. Krasnystaw.
 52. Wróbel Tadeusz                                        – STW Krasnystaw.
 53. Żak Janusz                                              – Woj. Szpital Zesp. W Chełmie.

Komisja Rewizyjna:

1. Dyczko Kazimierz                         – PKP Lokomotywownia.

2. Dmuch Władysław                        – Kombinat Cementowy Chełm.

3. Gadzała Edward                                    – WPGKiM.

4.Jara Ryszard                                          – WUT w Chełmie.

5. Kawejsza Henryk                                   – ChZO.

6. Płaszczyński Wiesław                           – PKP Lokomotywownia Chełm.

7. Świder Stanisława                                 – ChZO.

8. Szymkowiak Zbigniew                         – ChZO.

9. Zięba Juliusz                                        – BGŻ w Chełmie.


Prezydium Zarządu Regionu zreorganizowane na posiedzeniu ZR w dn. 2.11.1981:

1. Bogusław Mikus                 – przewodniczący,

2. Barbara Szubert                – z-ca przewodniczącego,

3. Franciszek Lipert              – z-ca przewodniczącego (społeczny),

4. Janusz Białkowski            – ChPB,

5. Zbigniew Herman             – ZPOW,

6. Edward Kozieł                          – Telkom-Telmont,

7. Tadeusz Pyrtak                     – ChZO,

8. Janusz Stankiewicz                 – Teren. St. Sanit. Epidem.

9. Zenobiusz Parszewski       – ZPOW,

10. Andrzej Wierzbowski            – WPGKiM,

11. Janusz Żak                              – WSzZ,

12. Jan Huszcza                          – PZU Krasnystaw,

13. Ryszard Łączka                    – Cukrownia Krasnystaw.

14.                                                          – Krasnystaw,

15.                                                          – Krasnystaw,

Kandydatury przedstawicieli Krasnegostawu (poz. 14-15) miały zostać zgłoszone w terminie późniejszym, czy stało się to przed 13 grudnia nie wiemy.

Rezygnację z udziału w Prezydium złożyli: Mirosław Ryl    -ChZO,

Janusz Kwieciński    – Kom. Oświaty,

Józef Gorzała             – Kom. Oświaty.

Sylwetki nowych członków Prezydium:

Edward Kozieł            – lat 49, wykszt. średnie, od 15 lat praca w Telkom-Telmont, bezpartyjny, żonaty – 6 dzieci i wnuk.

Tadeusz Pyrtak – lat 36, wykszt. zawodowe, praca ChZO – brygadzista, żonaty, bezpartyjny. Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ”S”.

Janusz Stankiewicz     – lat 27, wykszt. średnie, praca TSSE, żonaty, członek PZPR,

Andrzej Wierzbowski  – lat 37, wykszt. średnie, praca – WPGKiM (10 lat), żonaty, bezpartyjny, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ”S”,

Zenobiusz Parszewski – lat 40, prac. ZPOW, żonaty, bezpartyjny, przewodniczący KZ NSZZ”S” w ZPOW.

Opracowano na podstawie  Chełmskiego Biuletynu Informacyjnego nr 26 z 2.12.1981 i nr 27 z 16.11.1981.

Nazwiska zaznaczone grubą czcionką to osoby internowane po wprowadzeniu stanu wojennego.

Internowano   22 członków Zarządu Regionu  (38,7%) i 4  Komisji Rewizyjnej (44,4%).

Jeden komentarz do “Władze Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność” 1980- 81”

 1. Znam bardzo Pana Dyrektora Franciszka Liperta, znałem również jego wspaniałą Śp. małzonkę Wspaniali wychowawcy i nauczyciele. Wspaniały dyrektor P.T.R w Turkowicach. Kochający młodzież ,uczył zawsze jak kochać wspólne dobro POLSKĘ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *