Lista funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa , którzy w latach 80. XX wieku rozpracowywali społeczeństwo województwa chełmskiego. (Niepełna)

Lista funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z byłego województwa chełmskiego z lat 80 ubiegłego wieku zawiera 189 nazwisk. Jej początki sięgają 1990 roku kiedy to jako przewodniczący chełmskiej komisji weryfikacyjnej SB otrzymałem listę  133 funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się stanąć do weryfikacji. Pozostałe 56 nazwisk ustaliłem dzięki pomocy internowanych i więzionych działaczy chełmskiej „Solidarności,  którzy otrzymali z Instytutu Pamięci Narodowej swoje dokumenty i wynotowali nazwiska esbeków. Część nazwisk otrzymałem też od osób  prześladowanych w PRL po opublikowaniu pierwszej listy chełmskich esbeków na stronie lubelskiej grupy „Ujawnić Prawdę”.  Dzięki zainteresowaniu mieszkańców ziemi chełmskiej lista jest na bieżąco uzupełniana  o kolejne nazwiska i bardziej szczegółowe dane.

Publikując ją w obecnym kształcie  nadal  liczę na  uzupełnienia:

1.        Andruszczyszyn Krzysztof  s. Kazimierza, ur. 23.08.1956. W SB 1.03.1988 – 31.07.1990  – ppor. inspektor Wydz. VI.

2.             Bartyka Henryk s. Mieczysława, ur. 9.03.1950. W SB 1.04.1980 – 6.04.1991  – por. st. insp. Gr. III SB RUSW Krasnystaw.

3. Bielecki Leszek – s. Antoniego, ur. 28.10.1946. W SB 1.06.1976 – 31.07.1990. kpt. st. insp. Wydz. III, kier. Sekcji wydz. III, z-ca naczelnika wydz. III.

4.             Birus Czesław  s. Kazimierza, ur. 22.09.1956. W SB 16.03.1981 – 31.07.1990 – st. chor. mł. Insp. Wydz. III,st. insp. Gr. III SB RUSW Wlodawa, st. insp. Sekcji SB RUSW Włodawa,st. insp. Sekcji SB RUSW Włodawa.

5. Blacharz Zbigniew – W SB od 1979 do ?,  por. wydz. IV.(brak szczegółowych  danych)

6.             Błaziak Dariusz s. Józefa, ur. 25.01.1955. W SB 1.10.1984 – 31.07.1990  – ppor. mł. Insp. Wydz. III.

7.             Błotniak Zbigniew  s. Aleksandra, ur. 11.08.1960. W SB 16.10.1986 – 31.07.1990 – ppor. Insp. Grupy III  SB RUSW Krasnystaw, insp. GR. V SB RUSW Krasnystaw.

8.             Bodio Jerzy s. Witolda, ur. 5.08.1958. W SB 1.08.1986 – 31,07.1990  – plut. mł. Insp. Wydz. V, mł. Insp. Wydz. III.

9.              Bodio Stanisław s. Edwarda, ur. 18.09.1953. W SB 16.11.1974 – 31.07.1990  – ppor. insp. Gr. IV RUSW Krasnystaw, st. insp. Wydz. VI, st. insp. Gr. VI, st. insp. Gr. VI RUSW Krasnystaw.

10.         Bommersbach Janusz  – s. Tadeusza, ur. 29.03.1945. W SB 16.04.1976 – 10.04.1990.kpt. Wyższa Szkoła KGB, 1979 – kierownik sekcji V Wydz. III A, z-ca nacz. Wydz. IV, naczelnik wydz. VI.

11. Borowiec Stanisław – ppor. wydz. III. (brak szczegółowych danych)

11. Borysewicz Sławomir s. Edwarda, ur. 27.03.1956. W SB 1.08.1985 – 1990. (brak przebiegu służby)

12. Brzeziecki Witold  s. Mieczyslawa, ur. 29.05.1950. W SB 16.06.1979 – 31.07. 1990 – kpt mł. Insp. Wydz. III, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V. St. insp. Wydz. „C”, p.o. kierownik Samodzielnej Sekcji „A”.

13. Buczek Marian  s. Jana, ur. 14.08.1949. W SB 16.06.1976 – 31.07.1990  – kpt. insp. Wydz. III, st. Insp. Wydz. IIIA, kierownik sekcji Wydz. IV, st. insp. Wydz. VI.

14. Budzyński Stefan s. Czesława, ur. 18.04.1946. W SB 16.08.1974 – 31.03.1990  – kpt., zastępca naczelnika Wydz. II, zastępca kierownika RUSW Krasnystaw

15.                Burak Jan s. Marcina, ur. 2.06.1957. W SB 28.12.1976 – 31.07.1990 – st. chor. wydz. IV SB, insp. Grupy IV SB KM MO Krasnystaw.

16.                Chmielewski Piotr s. Józefa, ur. 11.06.1949. W SB 1.09.1981 – 31.07.1990  – por. insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego.

17.                Chorąży Władysław s. Tadeusza, ur. 3.01.1960. W SB 16.01.1981 – 31.07.1990  – plut. insp. Gr. V RUSW Włodawa.

18. Czeryna Władysław s. Pawla, ur. 30.11.1948. W SB 1.02.1981 – 31.07.1988  –  mł. chor. (brak przebiegu służby)

19. Czyżyk Mirosław s. Franciszka, ur. 6.08.1936. W SB 1.10.1962 – 31.07.1990.- ppłk. naczelnik wydz. IIIA, z-ca naczelnika wydziału III, naczelnik Wydz. III.

20.                Czupryński Witold  s. Zygmunta, ur. 7.02.1948. W SB 16.09.1972 – 31.07.1990 – por.  st. insp. Ref. VI SB RUSW Włodawa, st. insp. Sekcji SB RUSW  Włodawa.

21.                Czwaliński Ryszard – s. Ludwika, ur. 12.10.1957r. W SB 1.07.1982 – 31.071990., st. chor. ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V.

22.                Czwórnóg –  por. insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO Krasnystaw, insp. Gr. VI SB RUSW Krasnystaw.

23.           Ćmak Kazimierz  s. Edwarda, ur. 19.02.1951. W SB 22.12.1976 – 28.02.1985, ppor.(brak przebiegu służby)

24.                Daniel Henryk s. Kazimierza, ur. 13.02.1944. W SB 16.11.1975 – 31.07.1990  – por. mł. Insp. Wydz. Paszportów, st. insp. Wydz.II, st. insp. Grupy II RUSW Krasnystaw.

25.         Derewicki Stanisław- kpt. insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V. Staż  pracy w SB -12 lat. (brak pełnych danych)

26.              Dmuch Krzysztof – ppor. insp. Wydz. III. Staż – 4. (brak pełnych danych)

27.                Dobosz Waldemar s. Edwarda, ur. 14.05.1958. W SB  15.04.1980 – 31.07.1990  – chor. ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V.

28.                Dubaj Stanisław – ppor. insp. Sekcji „T”, insp. Wydz. „C”. Staż – 2 (brak pełnych  danych)

29.                Durko Jan  s. Jacentego, ur. 1.02.1949. W SB 1.12.1976 – 31.07.1990  – kpt. insp. Wydz. C, insp. Wydz. IV, st. insp. Wydz. IV.

30.                Durko Grażyna c. Kazimierza, ur. 29.08.1955. W SB 16.11.1984 – 31.07.1990  – sierż. maszynistka sekcji VI SB, mł. Inspektor Wydz. Pol.-Wych.

31.                Drąg Gabriel s. Bogdana, ur. 18.02.1954. W SB 1.01.1981 – 31.06.1990  – ppor.

32.                Dziurdziak Wiesław s. Józefa, ur. 4.12.1957. W SB 1.12.1977 – 31.07.1990  – por. insp. Wydz. Śledczego, st. insp. Wydz. Śledczego.

33. Dzius  Mirosław s. Jana – ppor. sekcja „T”. (brak pełnych danych)

34.                Fornal Eugeniusz s. Czesława, ur. 14.03.1956. W SB 1.05.1982 – 31.07.1990  – chor. mł. Insp. Wydz. V.

35.                Froncek Maria –  sierż. sekretarka-maszynistka sekretariatu SB RUSW Krasnystaw. Staż – 7. (brak pełnych danych)

36.                Fyk Aleksander s. Michała, ur. 3.04.1955. W SB 16.09.1982 – 31.07.1990 – por. insp. Wydz. IV, insp. Gr. IV SB KMO Krasnystaw, st. insp. Gr. VI KMO Krasnystaw, st. insp. Sekcji SB RUSW Krasnystaw.

37.                Fyk Józef s. Michała ,ur. 13.03.1949. W SB 1.08.1976 – 15.03.1988  –  ppor. (brak przebiegu służby)

38.                Gołębiowski Józef  s. Józefa, ur. 19.03.1949. W SB 19.12.1974 – 15.01.1990 –  por.(brak przebiegu kariery w SB)

39.                Górski Robert s. Tadeusza, ur. 4.12.1951. W SB 16.05.1976 – 4.03.1990  – por. wydz. II (w stanie wojennym w 1982 roku szkolił oddział ZOMO zakwaterowany w szkole rolniczej w Okszowie koło Chełma).

40.                Górecki R – ppor. (1980)

41.                Gruszczyk Zbigniew s. Jana, ur. 4.07.1959. W SB 6.04.1979 – 31.07.1990  – st. kpr. kierowca SB RUSW Włodawa.

42.                Guziak Zbigniew – mł. chor. d-ca drużyny ZOMO , st. ref. Samodzielnej sekcji „A”. Staż – 2. (brak pełnych danych)

43.                Hasiewicz Zdzisław s. Kazimierza, ur. 22.06.1948. W SB 16.06.1979 – 31.07.1990 – st. chor. ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V.

44.                Holuk Andrzej s. Jana, ur. 3.06.1955. W SB 16.11.1978 – 31.07.1990  – st. chor. st. insp. Wydz. V.

45.              Honicz Jerzy  – kpt. insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. IV, st. insp. Wydz. VI. Staż – 10. (brak pełnych danych)

46.                Iwan Jerzy s. Tadeusza, ur. 30.03.1956. W SB 16.12.1985 – 31.07.1990  – ppor. st. insp. Wydz. V.

47.                Janiak Janusz  s. Zenona, r. 15.11.1954. W SB 16.05.1982 – 31.07.1990 –  kpt. insp., st. insp. Wydz. Polityczno-Wychowawczego.

48. Jaśniak Feliks – mjr   z-ca naczelnika Wydz. III, kierownik Sekcji „B”, naczelnik wydz. III. (brak pełnych danych)

49.                Jarosz Krzysztof – st. Sierż insp. Wydz. II. Staż – 1. (brak akt w IPN)

50.                Jelonek Piotr s. Stefana, ur. 22.06.1958. W SB 1.10.1985 – 31.07.1990  – ppor. insp. Gr. VI  SB RUSW Krasnystaw.

51. Jędruszczak (z domu Betiuk) Anna c. Józefa, ur. 24.06.1959. W SB 19.06.1982 – 1990.

52. Jędruszczak Marek-  s. Franciszka, ur. 22.05.1954. W SB 24.12. 1979 – 31.07.1990.,kpt. Wyższa Szkoła KGB – st. insp. Wydz. Śledczego, p.o. naczelnika Wydz. Śledczego.

53.                Józefczuk Stanisław s. Henryka, ur. 7.07.1948. W SB 1.04.1973 – 31.03.1990  – mł. chor Wydział Paszportów RUSW Włodawa.

54. Kalinowski  Roman s. Floriana – ppor. kier. Sekcji „T”. (brak przebiegu służby)

55.                Karwat Zbigniew s. Stefana, ur. 28.02.1957. W SB 1.03.1985 – 31.07.1990  – ppor. insp. Gr. V RUSW Krasnystaw, insp. Gr. II RUSW Krasnystaw.

56.                Katarzyński Andrzej  s. Mieczysława, ur. 20.06.1953. W SB  1.03.1983 – 31.07.1990 – mł. chor. referent Referatu Paszportowego Włodawa, insp. Gr. Paszportów Włodawa.

57. Keczmerski J. – ppor. Młodszy inspektor wydz. II.(brak pełnych danych)

58.                Kędziora Stefan s. Jana, ur. 18.07. 1931. W UB/SB 28.07.1949 – 31.07.1990  – płk naczelnik Wydziału Paszportów, w 1988 oddelegowany do pracy w Ministerstwie Spraw  Zagranicznych i skierowany do ambasady PRL w Kolonii.

59.                Kieć Zdzisław  – sierż. mł. Insp. Wydz. V, st. insp. Wydz. V . staż – 5. (brak pełnych danych)

60. Kiziński Zbigniew s. Witolda, ur. 21.05.1948. W SB 16.12.1975 – 1990)  – mjr,  p.o. naczelnika wydz. C.

61.              Klimont Dariusz-  s. Tadeusza, ur. 11.05.1956. W SB 16.02.1984 – 31.07.1990.,por. st. insp. Wydz. III.

62.                Koczura Janusz  s. Zdzisława, ur. 16.01.1957. W SB 16.12.1982 – 31.07.1990 – ppor. referent, st.ref. inspektor Wydz. Paszportów.

63.                Kogut Lech s. Stanisława, ur. 26.03.1962. W SB 16.08.1985 – 31.07.1990  – mł. chor. insp. Gr. V SB RUSW Włodawa, insp. Sekcji SB RUSW Włodawa.

64.                Kołtun Marek s. Tadeusza, ur. 20.02.1959. W SB 1.10.1986 – 31.07.1990 – ppor. insp. Wydz. V.

65.                Kondrasiuk Zbigniew s. Zbyszka, ur. 22.05.1959. W SB 16.02.1983 – 31.07.1990  – st. sierż. ref. Wydz. Paszportów, mł. Insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego.

66.                Kończyński Stanisław- st. chor. insp. Wydz. IV. Staż – 9. .(brak pełnych danych)

67. Korzeniowski Stanisław s. Adolfa, ur. 15.07.1953.  W SB 1.05.1977 – 31.07.1990 –  kpt. Wyższa Szkoła KGB,  insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, kier. Sekcji wydz. V, z-ca naczelnika Wydz. V. Staż – 13.

68.                Kozioł Marian s. Albina, ur. 12.03.1949. W SB 16.11.1977 – 31.07.1990.- por. ref. Wydz. „T” SB, insp. Wydz. ZO, st. insp. Gr. III KM MO Krasnystaw.

69. Krajanowski Andrzej –  mjr. sekretarz KZ PZPR KW MO Chełm. Staż w aparacie partyjnym  – 6 miesięcy ( w MO 15 lat). (brak pełnych danych)

70.                Krasuska Marzenna  – st. sierż. sekretarka- maszynistka Wydz. Paszportowego. Staż – 9.

71.                Krawczyński Waldemar  s. Henryka, ur. 29.06.1960. W SB 1.08.1987 – 31.07.1990  – ppor. insp. Wydz. III.

72. Król Henryk s. Wacława, ur. 29.07.1929. W SB 14.11.1953 – 15.02.1990  – płk naczelnik wydz. IV.

73.              Król Zbigniew s. Władysława, ur. 17.02.1946. W SB 14.03.1970 – 31.07.1990. –  por. oficer SB KP MO Chełm, st. insp. Wydz II, st. insp. SB RUSW Włodawa, insp. Wydz. III.

74.                Krywko Leonard  s. Jana, ur. 1.03.1961. W SB 22.12.1980 – 31.07.1990 – por. insp. Wydz. II.

75.                Książęk. Tadeusz  s. Zygmunta, ur.  20.10.1938. W SB 1.02.1970 – 15.03.1990 – kpt starszy inspektor  wydz. IV.

76. Kucharuk Henryk s. Jana ur. 2.07. 1950. W SB 16.11.1974 – 1990. (brak przebiegu służby)

77.                Kud Janusz s. Jana, ur. 1.03.1946. W SB 31.10.1970 – 31.07.1990  – kpt. st. insp. Wydz. Polityczno-Wychowawczego RUSW. Staż w aparacie partyjnym -2 lata.

78.                Kukiełka Adam –  mł. chor. (brak pełnych danych)

79. Kurczewicz Stefan- kpt. z-ca szefa d.s. polityczno-wychowawczych RUSW Chełm. Staż w aparacie partyjnym – 3 lata. (brak pełnych danych)

80. Łuczkiewicz Kazimierz s. Stanisława, ur. 11.03.1946. W SB 1.10.1972 – 31.07.1990.  – mjr. Wyższa Szkoła KGB, ref. SB KP MO  Chełm, insp. Wydz. II SB KP MO, z-ca naczelnika Wydz. Paszportów, naczelnik Wydz. Pol.-Wych, naczelnik Wydziału Paszportów.

81. Łuczyński J. – ppor.  (brak danych)

82.                Łukasiewicz Roman s. Kazimierza, ur. 8.11.1957. W SB 1.01.1988 – 31.07.1990  –  st. kpr. mł. Insp. Wydz. Inspekcji delegowany do SB RUSW Włodawa, insp. Ref. VI SB RUSW Włodawa.

83.                Łukaszewski Tomasz  s. Jerzego, ur. 14.04.1953. W SB 16.08. 1986 – 31.07.1990 – ppor.  insp. Grupy V SB RUSW Krasnystaw.

84.                Łygas Wojciech s. Bronisława, ur. 15.04.1954. W SB 16.06.1984 – 31,07.1990 – sierż. insp. Wydz. III.

85.                Maciuk (z domu Grykosiuk) Teresa c. Bogusława, ur. 23.08.1950. W SB 1.08.1975 – 31.07.1990  – st. sierż. telefonistka samodzielnej Sekcji „A”, ref. Samodz. Sekcji „A”.

86.                Magdziarz Dariusz s. Feliksa, ur. 1.06.1961. W SB 12.12.1984 – 31.07.1990  – plut. referent Wydz. Paszportów.

87.              Majder Edmund s. Henryka, ur. 24.05.1954. W SB 1.02.1981 – 31.07.1990  – por. insp. Wydz. IV SB RUSW Hrubieszów, st. insp. Ref. VI SB RUSW, st. insp. Wydz. VI WUSW Chełm.

88.              Maksim Włodzimierz –  ppor. (Brak pełnych danych)

89.                Malinowski Romuald  s. Bazylego, ur. 23.08.1953. W SB 1.11.1986 – 31.07.1990 – ppor.  insp. Wydz. V.

90.                Małkiewicz  Stanisław  s. Wincentego, ur. 6.01.1949. W SB 16.12.1975 – 31.07.1990 – por. st. insp. Wydz. IV, insp. Wydz. Studiów i Analiz.

91. Mańkowski (właściwe nazwisko Mańka)  Władysław s. Jana. Ur. 30.05.1936. W SB 7.01.1959 – 31.03.1990  – ppłk.  naczelnik wydz. T, naczelnik Wydziału Zabezpiecznia Operacyjnego.

92.                Maruchniak Marek  – ppor.  mł. Insp. Wydz. V. Staż – 5. (brak pełnych danych)

93.                Mazurek Elżbieta  c. Mariana, ur. 4.01.1955. W SB 1.04.1984 – 31.07.1990 – sierż. sekretarka-maszynistka Wydz. ZO.

94. Mazurek Tadeusz s.  Stefana, ur. 2.05.1949. W SB 1.06.1972 – 10.04.1990 – mjr, zastępca naczelnika wydz. II.

95. Mazurkiewicz Zbigniew s. Kazimierz, ur. 27.05.1943. W SB 16.09.1971 – 31.07.1990   – mł. chor. insp. Wydz. V.

96. Mielniczuk Jan s. Józefa, ur. 14.03.1944. W SB 16.06.1967 – 20.03.1990  – chor. sztabowy, kierownik samodzielnej sekcji A.

97.                Mielniczuk Marek s. Józefa, ur. 1.07.1956. W SB  1.11.1985 – 31.07.1990 – ppor. st. insp. Wydz. V.

98.                Mielniczuk Teodora  c. Wojciecha, ur. 25.09.1949. W SB 1.02.1976 – 31.07.1990 – chor. maszynistka wydz. III, telegrafistka samodzielnej sekcji „A”, ref. Samodz. Sekcji „A”, mł. Insp. Sekcji „T”.

99.            Milczarek Sławomir s. Piotra, ur. 9.08.1961. W SB 4.10.1980 – 31.07.1990 – por. st. insp. Wydz. III.

10o. Miliszkiewicz Jan –  s. Stefana, ur. 25.05.1949. W SB od 16.12.1973 do 31.07.1990r. Porucznik. Starszy inspektor wydz. II.

101.            Mochniej Janusz – s. Mieczysława, ur. 3.06.1956. W SB  od 1.06.1982 do 31.07.1990, ppor. ref. Wydz. Paszportów, mł. Insp. Wydz. V, insp. Wydz. VI. Staż – 8.

102.            Moryl Marek – s. Józefa, ur. 18.11.1954. W SB od 16.07.1982 do 31.07.1990, st. chor.  telegrafista sekcji „A”, mł. Insp. Wydz. III. Staż – 7.

103.            Musur Krzysztof – s. Tadeusza, ur. 18.08.1962. W SB od 16.12.1985 do 31.07.1990, plut. insp. Ref. VI SB RUSW Włodawa, insp. Sekcji SB RUSW Włodawa. Staż – 4.

104.            Niewęgłowski Jan s. Czesława ur. 15.02.1949. W SB  24.11.1971 – 31.03.1990  –  kpt. (brak danych o karierze w SB)

105.            Niewiadomski Zbigniew – s. Władysława, ur.28.10.1957. W SB od 1.11.1982 do 31.07.1990,  por. insp. Wydz. II, insp. Grupy II SB RUSW Krasnystaw, Insp. Gr. V SB RUSW Krasnystaw. Staż – 7.

107.             Nowosad Jan –  s. Czesława, ur. 28.03.1958. W SB od 12.07.1979 do 31.07.1990,  mł. Chor.  ref. Wydz. Paszportów,, mł. Insp. Sekcji IV, insp. Wydz. IV,  Staż – 8.

108.            Oleniuk Tadeusz –  s. Wiktora, ur. 13.12.1942. W SB od 17.12.1973 do 25.06.1990, st. chor. referent Wydz. Paszportów, st. ref. Wydz. „C”, mł. Insp. Sekcji „C”, st. ref. Wydz. „C”. Staż – 14.

109.            Orzechowski Krzysztof – s. Zygmunta, ur. 23.10.1959. W SB od 1.02.1988 do 1990, kpr. insp. Gr. III SB RUSW Włodawa. Staż – 2.

110.            Osoba Józef  s. Czesława, ur. 9.03.1959. W SB 1.11.1982 31.07.1990. – ppor. insp. Wydz. II. Staż- 5.

111.            Owczarz Włodzimierz – s. Lucjana, ur. 24.09.1959. W SB od 1.11.1982 do 31.07.1990, por.st. insp. Wydz. III. Staż – 5.

112.            Pawluk Halina –  c. Franciszka, ur. 8.04.1944. W SB od 21.10.1975 do 31.07.1990,st. sierż. sekretarka-maszynistka Wydz. IV. Staż – 4.

113.            Pawluk Jan –  por. insp. Wydz. III, insp. Wydz.II. staż – 4. (brak pełnych danych)

114.            Piasecki Marian s. Stanisława, ur. 12.09.1932. W SB 1.01.1958 – 30.06 1979 (?) – kpt. wydz. III.

115.            Pisarski Leszek – s. Dariusza, ur. 19.04.1965. W SB od 1.03.1988 do 31.07.1990, st. kpr. referent Wydz. Paszportów. Staż – 2.

116.            Piwowar Mariusz – s. Michała, ur. 9.10.1958. W SB od 16.10.1980 do 31.07.1990, ppor. mł. Insp. Wydz. IV, insp. Wydz. II. Staż – 7.

117.            Pliszczuk-Błaszczuk Józef – s. Władysława, ur. 14.11.1950. W SB od 16.05.1973 do 31.07.1990, st. chor. insp. Wydz. V SB, st. insp. Gr. V SB KMO Krasnystaw, st. insp. Sekcji SB RUSW Krasnystaw. Staż – 8.

118.            Pluta Stanisław-  s. Stanisława, ur. 30.03.1960. W SB od 16.04.1982 do 31.07.1990, st. sierż. mł. Insp. Wydz. III, st. insp. d/s. koordynacji SB RUSW Chełm. Staż – 6.

119. Płużański Marcin s. Romualda, ur. 28.02.1942r. W SB 1.07.1966 – 31.03.1990.  – ppłk.  naczelnik Wydz. III,  z-ca  szefa WUSW ds. polityczno-wychowawczych.

120.            Poliszuk Marian – s. Tadeusza, ur. 2.10.1955. W SB od 1.09.1984 do 31.07.1990,   ppor. mł. Insp. Wydz. Paszportów. Staż – 6.

121.          Proskura Janusz – s. Stanisława, ur. 1.04.1937. W SB od 1.08.1962 do 31.07.1985, mjr z-ca szefa RUSW Krasnystaw, zastępca naczelnika wydz. V.

122.            Prus Roman s. Józefa, ur. 28.11.1938. W SB 1.02.1964 – 22.03.1990  – mjr,  wydz. III, naczelnik Wydz. Śledczego.

123.            Prystupa Arkadiusz – s. Mikołaja, ur. 1.06.1959. W SB od 17.12.1982 do 12.04.1990, mł. chor. referent Wydz. Paszportów. Staż – 7.

124.            Rakieć Andrzej –  s. Henryka, ur. 12.09.1950. W SB od 1.12.1970 do 31.07.1990, mł. chor. mł. Insp. Wydz. V. Staż – 2.

125.            Raszka Henryka – c. Jana (z domu Tryc), ur. 20.11.1955. W SB od 1.09.1975 do 31.10.1990, st. sierż sztabowy, sekretarka-maszynistka Wydz. Paszportów, ref. St. ref. , inspektor Wydz. Paszportów. Staż 15.

126.            Raszka Romuald – s. Eugeniusza, ur. 10.01.1956. W SB od 16.02.1982 do 31.07.1990, chor. ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. III. Staż – 8.

127.            Rogucki Ryszard – s. Karola, ur. 10.03.1946. W SB od 16.05.1970 do 30.09.1985,   kpt.

128.            Rutkowski Stanisław – s. Boleslawa, ur. 20.03.1952. W B od 16.11.1982 do 31.07.1990,  por. insp. Wydz. II, st. insp. Wydz. II. Staż – 7.

129. Rybak Andrzej s. Henryka, ur. 17.09.1952. W SB 16.08.1978 – 31.07.1990. – kpt. insp. Wydz. IV, z-ca szefa ds. SB RUSW Krasnystaw, z-ca szefa ds. SB RUSW Włodawa. Staż – 11.

130.            Rzepecki Marian – s. Władysława, ur. 3.02.1956. W SB od 1.06.1978 do 31.07.1990,  chor. insp. Wydz. III. Staż – 8.

131.            Sado Waldemar –  s. Stanisława, ur. 6.09.1948. W SB od 1.02.1976 do 31.07.1990,ppor. st. insp. Wydz.III, kier. Sekcji wydz. III, kier. Sekcji wydz. V. Staż – 14.

132.            Sala Irena –  c. Stanisława, ur. 3.04.1947. W SB od 1.12.1976 do 1990, st. chor. ref. Wydz. Paszportów KW MO Przemyśl, insp. Wydz. Paszportów WUSW Przemyśl, st. insp. Wydz. Paszportów WUSW Chełm. Staż – 14.

133. Sala Edward – ppłk.  nacz. Wydz. Paszportów, zastępca szefa WUSW ds. SB. (brak danych)

134.            Sarzyński Antoni s. Kazimierza, ur. 15.02.1943. W SB 1.01.1976 – 10.06. 1991 (policja)- kpt.st. insp. Wydz. IV. Staż – 14.

135.           Sawicki Andrzej – mjr. st. insp. Wydz. II, kier. Sekcji wydz. II. Staż 14. (brak pełnych danych)

136.             Sawicki Bogusław –  s. Adolfa, ur. 23.09.1957. W SB od 1.05.1985 do 31.07.1990,plut. kierowca SB KM MO Krasnystaw. Staż – 7.

137.            Sawicki Henryk – s. Mariana, ur. 10.05.1958. W SB od 16.11.1982 do 1990,  por. st. insp. Wydz. Śledczego. Staż – 6.

138. Stanisław Siepsiak – s. Szymona, ur. 4.11.1928. W UB od 1948 roku do 31.03.1990, w Chełmie od 1954. ppłk. Wydz. III, zastępca naczelnika wydz. III,  nacz. Wydz. „C”, kier. Sekcji „C”, 1985 – kierownik Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy.

139. Sierociński Stanisław – s. Wacława, ur. 9.11.1945. W SB od 16.11.1975 do 31.07.1990,  kpt. st. insp. Wydz. III, kierownik Sekcji wydz. III. Staż – 14.

140.            Sikora Andrzej – s. Tadeusza, ur. 25.09.1963. W SB od 16.08.1988 do 1990, kpr.  referent Wydz. Paszportów. Staż – 2.

141.            Sitarz Krzysztof – s. Eugeniusza, ur. 10.03.1951. W SB od 1.11.1982 do31.07.1990, kpt. insp. Wydz. V. Staż – 7.

142.            Skórzewski Wiesław –  s. s. Stanisława, ur. 22.03.1950. W SB od 16.06.1976 do 31.07.1990, kpt. insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IV,  Staż – 11.

143.            Skwirowski Krzysztof – s. Mariana, ur. 19.01.1952. W SB od 1.08.1978 do 31.07.1990,  por. mł. Insp. Wydz. IV, insp. Wydz. IV, st. insp. Gr. IV SB KMO Włodawa. Staż – 11.

144. Sobański  Jan –  płk,  zastępca szefa WUSW ds. SB (brak pełnych  danych)

145.            Sobiecki Dariusz – s. Leonarda, ur. 19.03.1962. W SB od 16.02.1989 do 31.07.1990,  por. Insp. Wydz. V. Staż – 9 miesięcy.

146. Solis Jan – s. Antoniego, ur. 25.04.1929.W UB od 6.07.1949 do 31.07.1987,  płk, nacz. Wydz. Śledczego.

147.            Sołowiej Piotr –  s. Witolda, ur. 26.04.1965. W SB od 1.06.1989 do 31.07.1990, st. kpr. referent Wydz. Paszportów. Staż – 1.

148.           Steć Zbigniew – s. Pawła, ur. 18.09.1953. W SB od 16.01.1980 do 31.07.1990,  kpt. st. insp. Wydz. III, kier. Sekcji wydz. III. Staż – 10.

149.            Stocka Elżbieta –  c. Wita, ur. 9.08.1954. W SB od 16.08.1975 do 31.07.1990, mł. chor. telefonistka Samodz. Sekcji „A”, ref. Samodz. Sekcji „A”. Staż – 11.

150.            Szajewski Leszek – s. Józefa, ur. 10.03.1947. W SB od 1.12.1976 do 1990,  por. wydz. IV, wydz. VI.

151. Janina Szopa – c. Franciszka (z domu Leśniak), ur. 24.03.1954. W SB od 1.12.1975 do 1990.

152.            Szubartowski Andrzej – s. Mieczysława, ur. 6.05.1959. W SB od 1.09.1984 do 31.07.1990,  mł. chor. st. technik Wydz. „C”. Staż – 6.

153.            Szumera Andrzej –  s. Zygmunta, ur. 10.08.1951. W SB od 1.06.1982 do 31.07.1990, por. st. insp. Wydz. II. Staż – 8.

154.            Szumski Franciszek – s. Adolfa, ur. 13.04.1947. W SB od 1.12.1970 do 31.07.1990, mł. chorąży,  wydz. III.

155. Władysław Szybisty – s. Jana, ur. 2.02.1954. W SB od 5.01.1978 do 19.01.1990,  chorąży,  sekcja „T”.

156.            Śliwińska Zofia –  c. c. Edmunda, ur. 22.10.1953. W SB od 16.08.1975 do 1990, st. sierż. sekretarka-maszynistka Wydz. III, sekretarka-maszynistka Wydz. V. Staż – 15.

157.            Śliwiński Sławomir –   syn Jana, ur. 25.09.1049. W SB od 1.07.1978 do 31.07.1990, ppor. ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. Paszportów, st.insp. wydz.II. Staż – 12.

158.            Śmiechowski Ignacy – s. Antoniego, ur. 20.04.1925. W UB od 4.01.1949 do 1.07.1979,  ppłk,  naczelnik wydz. B.

159.            Świerczek Roman –  mł. chor. (Brak danych)

160. Traczuk Ryszard s. Tadeusza, ur. 6.03.1950. W SB 1.11.1979 – 31.07.1990 – kpt.Wyższa Szkoła KGB, St. insp. Wydz. III, kier. Sekcji IIIA, kier. Sekcji Wydz. V, z-ca naczelnika wydz. V, naczelnik Wydz. V. Staż – 11.

161.            Trochimiak Małgorzata –  córka Kazimierza, ur. 15.04.1947. W SB od 1.07.1976 do 1990, st. sierż. sekretarka-maszynistka Wydz. III. Staż – 10.

162.            Troć Stanisław – s. Piotra, ur. 10.06.1953. W SB od 1.10.1976 do 31.07.1990,  por. ref. Wydz. Paszportów KM MO, insp. Wydz. IIIA,st. insp. Wydz. V. Staż – 12.

163.           Tryczyński Andrzej – s. Tadeusza, ur. 24.05.1952. W SB od 16.10.1977 do 31.07.1990,  kpt. insp. Wydz. III, insp. Wydz. V, kier. Sekcji wydz.V. staż – 13.

164.            Turczyn Ryszard – s. Zbysława, ur. 18.08.1960. W SB od 1.11.1984 do 31.07.1990,  sierż. referent, st. ref. Wydz. Paszportów. Staż – 6.

165.            Watrak Henryk –  st. chor. mł. Insp. Wydz. V, st. insp. Wydz. V. Staż – 7.

166.            Ważny Jan –  s. Kazimierza, ur. 25.01.1952. W SB od 1.04.1980 do 31.07.1990, chor. milicjant ZOMO Chełm, insp. Wydz. IV, insp. Wydz. VI, referent Samodzielnej Sekcji „A”. Staż – 8.

167.            Ważny Edward – s. Kazimierza, ur. 28.10.1962. W SB od 3.10.1983 do 1990,  mł. chor. insp. Gr. V SB RUSW Włodawa. Staż – 4.

168. Mieczysław Węgrzyn – s. Stanisława, ur. 21.01.1951. W SB od 3.10.1983 do 7.02.1990,  chor. sekcja „B”.

169.            Węgrzyn Danuta –  c. Edwarda z domu Suchoń, ur. 19.03.1949. W SB od 16.09.1975 do 1990, st. sierż. sekretarka-maszynistka Wydz. II. 15.

170.            Woch Wacław – por. wydz. II. (brak pełnych  danych).

171.            Woch Władysław – s. Stanisława, ur. 27.06.1952. W SB od 1.05.1982 do 31.01.1987,   ppor.

172. Wojciechowski Wiktor s. Jana, ur. 16.02.1952. W SB 16.09.1979 – 31.07.1990  – kpt. insp. Wydz. IIIA, insp. Wydz. V, st. insp. Wydz. II, kier. Sekcji wydz. II, kier. Sekcji wydz. V. Staż – 11.

173. Wojtiuk Antoni –  por. (brak danych)

174.            Wołczko Walenty s. Stefana, ur. 20.11.1939. W SB 15.07.1964 -31.03.1990,  mjr – st. inspektor kierownictwa SB ( Wydział I – wywiad).

175.            Wójcicki Jan – s. Romualda, ur. 1.11.1952. W SB od 16.03.1976 do 31.07.1990,  st. chor. mł. Insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO Włodawa, st. insp. Gr. V KMO Włodawa, st. insp. Sekcji SB RUSW Włodawa. Staż – 7.

176.            Wójcik Stanisław –  st. chor. insp. Wydz. Pol.-Wych. Staż – 7. (brak pełnych danych)

177. Wrótniak Andrzej –  ppłk.Wyższa Szkoła KGB, oficer  SB KPMO Puławy, z-ca naczelnika wydz. II SB KWMO Chełm, naczelnik wydz. II. Staż – 19. (brak pełnych danych)

178.            Zadrąg Jerzy – s. Jana, ur. 10.10.1958. W SB od 16.01.1985 do 31.07.1990, ppor. insp. Sekcji IV, insp. Wydz. IV. Staż – 4.

179.            Zając Janusz  s. Stanisława, ur. 23.05.1954. W SB 1.02.1978 – 31.07.1990 -kpt. st. insp. Wydz. IV,  Staż – 12.

180.            Zamłynna Iwona – c. Kaimierza, ur. 13.05.1965. W SB od 1.08.1988 do 31.07.1990,  kpr. maszynistka Wydz. VI, Staż – 1.

181. Zarek Jan –  s. Wacława,  ppor. kier. Sekcji „B”. (brak pełnych danych)

182.            Zbroiński Janusz –  por. insp. Wydz. V. Insp. Wydz. Śledczego. Staż – 9. (brak akt w IPN)

183.            Zduńczuk Ryszard – s. Józefa, ur. 3.04.1950. W SB od 16.12.1971 do 31.03.1990, kpt. kierownik Sekcji C.

184.            Ziemska Lucyna –  c. Bronisława ur. 16.12.1953. W SB od 16.06.1983 do 31.07.1990, sierż. sekretarka-maszynistka sekretariatu SB Włodawa. Staż – 7.

185.            Żakowski Janusz – s. Zdzisława, ur. 13.06.1964. W SB od 16.10.1987 do 31.07.1990, plut. insp. Ref. V RUSW Włodawa, insp. Sekcji SB RUSW Włodawa. Staż – 2.

186.           Żołnierek Maciej s. Ryszarda, ur. 16.05.1941. W SB od 16.05.1976 do 1990  – mjr,  Wydz. III, z-ca naczelnika Wydz. V.

187.            Żuchnik Zbigniew – mł. chor. insp. Gr. II  SB RUSW Włodawa, st. insp. Gr. II RUSW Włodawa. Staż – 6. (brak pełnych danych)

188.            Żybko  Krzysztof – ppor. mł. insp. Wydz. V. Staż – 2. (brak pełnych danych)

189. Żyszkowski Zenon s. Stanisława, ur 11.04.1949.   W SB  od 1.07. 1979 do 1990, por. Wydział Śledczy.(brak danych dotyczących kariery w SB).

Kolorem czerwonym oznaczyłem funkcjonariuszy, którzy pełnili funkcje kierownicze.

Kolor czarny pogrubiony oznacza funkcjonariuszy, ktorzy nie przystąpili w 1990 roku do weryfikacji – wcześniej zostali przeniesieni do milicji, odeszli na emeryturę lub zrezygnowali z  ubiegania się o pracę w  resorcie spraw wewnętrznych.

26 komentarzy do “Lista funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa , którzy w latach 80. XX wieku rozpracowywali społeczeństwo województwa chełmskiego. (Niepełna)”

 1. Miałem okazję przeczytać pana opracowania dotyczące chełmskiej bezpieki – i mam w związku z tym kilka pytań, ponieważ odczuwam pewien niedosyt informacyjny.
  Otóż jak należy rozumieć komentarz o braku danych o przebiegu służby? Czy to oznacza, że gdy pan i komisja weryfikacyjna przystępowała do pracy – to dokumentacja była niekompletna? Przecież mieliście teczki personalne wszystkich esbeków (chyba, że władze komendy już je zniszczyły).
  W jednym przypadku na liście jest informacja, że osobnik był w SB do 1985 roku. Jest on zaznaczony czarnym pogrubionym tekstem, co według objaśnień oznacza funkcjonariusza, który nie przystąpił w 1990 roku do weryfikacji (przeniesiony wcześniej do milicji, poszedł na emeryturę lub zrezygnował z pracy w resorcie). Chyba znam tego człowieka – z tego, co wiem, to żaden z tych opisów do niego nie pasuje: w 1985 roku chyba całkowicie odszedł z resortu. Na emeryturę to za wcześnie. Legenda głosi, że od stanu wojennego nie chciał mieć z SB nic wspólnego (do 13 grudnia 1980 roku miał ciepłą posadkę jako specjalista od ochrony kopalni kredy przy cementowni – był górnikiem z wykształcenia). Jedna z plotek mówi, że aby na dobre odejść z firmy, posiłkował się kwitami od lekarza – tzw. „żółtymi papierami”. Inna fama głosi, że demonstracyjnie posłał syna do komunii świętej.
  Według informacji od wspólnych znajomych – był on sierotą, który po skończeniu AGH wylądował w Chełmie, gdyż ożenił się z chełmianką, koleżanką ze studiów. W 1975 roku tworzono szkołę górniczą w Chełmie i tutaj dostał posadę nauczyciela przedmiotów zawodowych, potem dołączyła do niego żona. Mieszkali kątem u jego teściów. Połowa lat 70-tych to był czas intensywnej rekrutacji do SB, prowadzonej pośród świeżych absolwentów wyższych uczelni – oferowano wówczas mieszkanie (dla młodych rarytas) oraz płacę dwa razy wyższą niż w jakimkolwiek zakładzie pracy.
  Jak to z nim było w rzeczywistości – na 100% nie wiem. Jeśli jednak jest to prawda – to chyba nie zasługuje na to, aby figurować pośród innych szuj z SB. Do tego ta wzmianka o braku danych z przebiegu służby. To chyba mało prawdopodobne, aby jego papiery wsiąkły. W jego teczce osobowej powinny być ślady raportów, jakie składał w sprawie odejścia z SB.
  W jednym z ww. wydawnictw znalazł się on w grupie tych SB-ków, którzy nie poddali się weryfikacji (ma to dość negatywny kontekst – w domyśle: byli zatwardziali, że nie poddali się weryfikacji). W jego przypadku – nie poddał się, gdyż od 1985 roku nie był w SB.
  Kolejna sprawa – to wzmianka przy niektórych nazwiskach o Wyższej Szkole KGB. Brak jest zaś jakiegokolwiek komentarza, co to takiego było? Czy to była szkoła w ZSRR czy też jakaś agenda, szkoląca w Polsce? Pytam świadomie, ponieważ spotkałem się ze stwierdzeniem, że to nieprawda, gdyż ktoś zna jednego z taką uwagą i wie, że nigdy się on z Chełma nie ruszał, tym bardziej do ZSRR – zawsze go przez lata niemal codziennie widziano w Chełmie.
  I ostatnia sprawa – przydałoby się szersze opracowanie, opisujące bliżej, czym się zajmowały poszczególne wydziały i sekcje, jakie prowadziły akcje, kogo nękały, jakie były cele?
  We wszystkich opracowaniach o bezpiece brak mi rzeczy najistotniejszej: wszyscy funkcjonariusze wykonywali jedynie zadania, jakie im zlecała PZPR. Można odnieść wrażenie, że SB to była jakaś wielka i mroczna, nielegalna siła, która nękała biednych Polaków, bo takie sama sobie postawiła zadanie (ew. była agendą KGB). A przecież władzę polityczną pełnili funkcyjni działacze PZPR – to oni ściśle określali zadania dla SB. W Chełmie najważniejsze decyzje o prześladowaniu Polaków myślących inaczej, niż to sobie życzyli komunistyczni funkcjonariusze zapadały nie na ulicy Wysokiej tylko na ul. Lubelskiej. „Rękę karaj a nie ślepy miecz…”
  Nawiasem mówiąc – zdecydowana większość z tej listy chełmskiej bezpieki ma się świetnie, po 1990 roku dobrze się ustawili w różnych branżach i firmach (np. J. Zając), trzech oficerów znalazłem jako obecnych nauczycieli w chełmskich szkołach. Ich mocodawcy z dawnej PZPR postarali się o to, aby im się nie stała krzywda.
  I tak w 20 lat pod słynnych „wolnych” wyborach nadal jesteśmy skazani na życie pod butem dawnych funkcjonariuszy SB i PZPR.
  Nie bardzo pojmuję, dlaczego dawny TW, kiedyś złamany przez brutalny aparat SB do współpracy nie może teraz być np. dyrektorem szkoły, a dawny oficer SB lub wysoki funkcjonariusz KM PZPR w Chełmie w majestacie prawa, drwiąc ze wszystkich, zostaje dyrektorem szkoły? Tylko dlatego, że nie łamie prawa pisząc oświadczenie, że nie był świadomym współpracownikiem SB? To, że aktywnie współtworzył tamten system zniewolenia, jest już OK? Nie pojmuję tego…

 2. Do Kasi,
  właśnie bardzo dobrze, że taka lista powstała. Niech każdy uczciwy obywatel wie, kto był ubolem, kto wykonywał hańbiącą „pracę”, kto służył utrzymaniu Polski w komuszej niewoli.

  Niech każdy, kto chce pamiętać czy poznać historię ma dostęp do takich list esbeków.

  Szkoda, że nie ma list członków pełniących funkcje w PZPR, bo to ta partia była panem UBP/SB, jej kadrowym i zleceniodawcą.

 3. jestem przeciwna takiej szkalującej ludzi liście, jezeli jest pan katolikiem to czemu pan ze swoich bliznich szydzi i upokarza czy tak glosi nauka kosciola?

  1. Jak mogę szydzić skoro w spisie pracowników SB nie ma słowa mojego komentarza?. Listy to tylko spisy pracowników SB – czy oni wstydzą się swojej przeszłości zawodowej ?

  1. Jest to lista esbeków z byłego województwa chełmskiego. ten z Hrubieszowa znalazł się tam ponieważ w okresie weryfikacji pracował w Chełmie. W Hrubieszowie u schyłku PRL pracowało kilkunastu lub kilkudziesięciu esbeków. Kilku znam z okresu nauki w LO im. Staszica w Hrubieszowie, czy też ze spraw przeciwko ludziom hrubieszowskiej „Solidarności”. Nie publikuję ich nazwisk, gdyż trzymam się zasady publikowania nazwisk tylko z listy Komisji Weryfikacyjnej (której byłem przewodniczącym) lub też z dokumentów IPN przekazanych mi przez działaczy chełmskiej „Solidarności”.

 4. Modlitwa za grzeszników
  Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna swego Jednorodzonego, jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia, [Ty] nie odrzucasz grzeszników, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością do nieskończonego miłosierdzia Twojego. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy nam odsłaniasz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować.

  * * *

  O Jezu, jak mi żal biednych grzeszników. Jezu, udziel im skruchy i żalu, pomnij na bolesną mękę swoją. Znam nieskończone miłosierdzie twoje, nie mogę znieść tego, aby dusza, która Cię tak wiele kosztowała, miała ginąć. Jezu, daj mi dusze grzeszników. Niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich, zabierz mi wszystko, a daj mi dusze. Pragnę się stać hostią ofiarną za grzeszników. Powłoka ciała niech kryje ofiarę moją, gdyż i Twoje najświętsze Serce ukrywasz w opłatku, a przecież jesteś żywą ofiarą. Przeistocz mnie w siebie, o Jezu, abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. Pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników (SB). O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia, ufam Tobie, boś jest dobrocią samą.

 5. dobrze, ze ta lista jest dostępna ponieważ może za jakiś czas okaże się, że byli to bohaterowie a wtedy powstaną ich pomniki!!! m.in. dzięki tej liście( bo czy jest pewność, że tamten system był niesprawiedliwy a obecny jest? i to nie zależnie czy Tuskowy czy Rydzykowy czy wreszcie typu Kaczyńscy) to zależy od -punktu obecnego siedzenia- prawda? Znam wielu prostych ludzi, którzy tęsknią za PGR-ami,wspominają z nostalgią jak dostali „pańską ziemię”, za tanimi jak barszcz – wakacjami z zakładu pracy, możliwością kształcenia, no i oczywiście możliwością „czy się stoi czy się leży” a przede wszystkim za poczuciem, że „mam to samo co sąsiad” a teraz ? on ma a ja nie a to strasznie dla nich frustrujące).Świat nie jest taki czarno-biały i powrót do systemu „pańskich majątków” i „pańskiego noszenia się”, „całowania biskupa w pierścień”, podważania Darwina i fundamentów nauki dla stwierdzenia, że „wszystko zależy od Boga” to szok dla większości społeczeństwa.Proszę mi wierzyć, że nie mam zdania gdzie jest racja. Znam sytuację życiową, motywacje,zdolności różnych ludzi,utrzymuje dobre kontakty i wśród „szlachty” i wśród „prostaczków”, i „katolickich konserwatystów” i „drapieżnych liberołów” i wcale nie jest dla mnie oczywiste w którą stronę potoczy się nasz świat.

 6. Takie listy powinny być wywieszane na każdym słupie ogłoszeniowym. Przykład powinniśmy brać od Niemców, którzy w 1945 rozprawili się z dawnymi członkami gestapo i SS. UB-SB były zbrojnym ramieniem PZPR i zadaniem funkcjonariuszy było bezwzględne zwalczanie polskości i wolnościowych marzeń Narodu Polskiego. A wszystko w interesie ZSRR, okopującego Polskę po 1944 roku. Kto temu przeczy – jest po prostu idiotą. Najwięcej pyskują na tę listę ci, którzy mają nieczyste sumienie z powodu mniejszej lub większej kolaboracji z aparatem ucisku PRL. Ich charakterystyczną cechą to odwoływanie się do miłosierdzia chrześcijańskiego! A gdzie oni byli, jak UB/SB katowała inaczej myślących, marzących o wolnej Polsce, wolnej od sowieckiego panowania? Tych zdrajców, sprzedawczyków należy pokazywać palcami i odsunąć od życia publicznego w Polsce. Niech się cieszą, ze nie spotyka ich taki los, jaki oni zgotowali innym.

 7. Najgorsze jest to że w tym czerwonym Chełmie dalej rządzą dzieci tych UBeków wymienionych w pana liście i to jest przykre.

 8. jestem osoba ktora z koniecznosci osobiscie znala p waldemara krawczynskiego tak !ustawionego na lata za moje cierpienia szkoda ze nie moze go dopasc reka sprawiedliwosci!!!!,nastepny /sprawiedliwy p stanislaw pluta byly moj dzielnicowy ale jeszcze pracuje na wysokiej ma szersze ?plecy?ludzie dobrze ze ta lista jest chociaz w ten sposob mozna dalej ich omijac z daleka !!!!!

 9. bardzo dobrze że taka lista istnieje i mogę sprawdzić czy ktoś z mojej rodziny nie był ruskim pachołkiem i nie sprzedał się tamtej czerwonej zarazie na szczęście nikogo nie znalazłem ale za to znalazłem kilku co to oni i ich potomstwo obecnie takie prawe i w kościele w pierwszych rzędach – mam nadzieje że modlą się o odkupienie win bo ludzie im wybaczą ale nie zapomną

 10. I can’t even recognize how I finished right up here, nonetheless thought this kind of distribute had been very good. I would not understand what you are however definitely you will a well-known doodlekit for many who may not be by now internet. Cheers!

 11. ja znam jednego sb co jeszcze nie ma go na liście zabił na pewno nie jedną osobę komuna upadła a on dalej tak samo postępuje i jeszcze teraz donosi na policje i uważa się za nie wiadono kto

 12. i tak w dalszy ciągu mają dużo do powiedzenia. Fajnie ustawili swoje dzieci, dzieci swoich znajomych. Ktoś kto zaczyna od zera w nowej odrodzonej formacji to i tak nie może się przebić, bo swoje macki mają oni.

 13. Celem Puławskiego Komitetu Ujawnić Prawdę jest ujawnienie wszystkich funkcjonariuszy UB, SB, Informacji Wojskowej i ich agentów z terenu Ziemi Puławskiej. Oraz działaczy i aktywistów PZPR i innych organizacji agenturalnych. Cezary Kruk, cezarykruk2@wp.pl, telefon 518-482-726

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *