Agresja sowiecka na Wołyniu i Ziemi Chełmskiej w świetle ,,Pamiętnika” Wincentego Pietrzykowskiego.

Pamięci poległych i pomordowanych Polaków w okresie pierwszej okupacji sowieckiej – autor.


„(…) Wracając ze szpitala mogłem dokładnie zaobserwować, jak witali wkraczających żołnierzy bolszewickich Żydzi i Rusini. Kwiaty czerwone na czołgach! Brama powitalna w Chełmie. Łzy stoją w oczach. Cholera niespodziewana. Tchórze! Obywatele! (…) Narobiło się teraz ważniaków, Żydów i Rusinów, że aż strach. Co drugi Żyd paraduje po mieście z karabinem, a jeśli już nie z karabinem to już z czerwona opaską. Paradny widok. Kulawy na jedna nogę, chromy na drugą, z paraliżem w ręku, z reumatyzmem w stawach, zgięty w paragraf. Łypie taki milicjant czerwony świńskimi ślepiami na przechodniów.. Cholera człowieka po prostu bierze!

Znęcają się w okropny sposób nad polskimi żołnierzami, że aż strach pisać. Głodnych i pobitych trzymają po tygodniach w parszywych komórkach. Naprowadzają bolszewików na domy oficerów i podoficerów.

W tym kierunku przoduje pewien krawiec chełmski, u którego ubierali się przeważnie oficerowie. Za jego to sprawą wszyscy oficerowie, którzy nie zdążyli zbiec, obecnie dostali się w ręce bolszewików!  (…)” Czytaj dalej Agresja sowiecka na Wołyniu i Ziemi Chełmskiej w świetle ,,Pamiętnika” Wincentego Pietrzykowskiego.

Pan Bóg powołał Komendanta „Młota” do wiecznej służby.

znicz

"Młot" - marzec 1947

15 czerwca 2009 roku w szpitalu w Chełmie zmarł ostatni komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Ziemi Chełmskiej porucznik Henryk Lewczuk „Młot”.

Na 4 lipca przygotowywaliśmy jego 86 urodziny, mięliśmy pojechać do Zażdżar, gdzie w grudniową noc 1945 roku cudem uszedł spod kul ubowców, na bieżąco pracowaliśmy (w miarę jak mu słabnące z każdym dniem zdrowie pozwalało) nad monografią chełmskiej konspiracji antykomunistycznej, mieliśmy jeszcze wiele wspólnych planów.

Plany Boskie okazały się inne …

Czytaj dalej Pan Bóg powołał Komendanta „Młota” do wiecznej służby.

Oni tworzyli zręby komunistycznej władzy w województwie chełmskim

1 czerwca 1975 roku z trzech powiatów powstało jedno z najmniejszych w PRL województwo chełmskie. Pod względem liczby ludności przez cały okres istnienia nowego podziału administracyjnego zajmowało 49 (ostatnie ) miejsce.  Liczba mieszkańców w 1975 roku wynosiła 221 500, a w 1998 (ostatnim roku funkcjonowania) doszła do niespełna 249 tysięcy. Niewielki potencjał terytorialny i ludnościowy komunistyczne władze starały się rekompensować „siłą i dynamiką aparatu partyjnego”.

Zatwierdzony przez władze centralne Komitet Wojewódzki PZPR  (realna władza w PRL – w odróżnieniu od fasadowego  Urzędu Wojewódzkiego, który pełnił jedynie  funkcje wykonawcze zlecone przez PZPR) liczył aż 66 członków i 3 zastępców. Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie  składała się z 18 najbardziej zaufanych i doświadczonych towarzyszy, nierzadko po raz pierwszy w 1975 roku  przybyłych do Chełma  z Lublina i okolicznych miast i miasteczek.

4 czerwca 1975 roku do Chełma przybył członek KC PZPR, a zarazem wicepremier rządu PRL  Kazimierz Olszewski, który przywiózł zatwierdzone przez Biuro Polityczne KC PZPR nazwiska najwyższych funkcjonariuszy partyjnych nowego województwa.

W skład pierwszego  Sekretariatu  Komitetu Wojewódzkiego  weszli: Czytaj dalej Oni tworzyli zręby komunistycznej władzy w województwie chełmskim