Wojewódzkie władze PZPR w Chełmie w latach 1975 – 1989

Okres od powstania województwa do listopada 1975 roku:

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR:

Biżek Stanisława

Ciechan Stanisław

Cieślak Marian

Kaczmarek Irena

Kostka Stanisław

Kruk Władysław

Łaszcz Jan

Michaluk Stefan Czytaj dalej „Wojewódzkie władze PZPR w Chełmie w latach 1975 – 1989”