Moje doświadczenie zawodowe i społeczne

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1980 Zakład Historii Najnowszej UMCS w Lublinie – asystent,

starszy asystent.

1984 Szkoła   Podstawowa   w   Siedliszczu   –   nauczyciel   języka polskiego i historii.

1990 Kuratorium Oświaty w Chełmie – zastępca kuratora, pierwszy kurator wyłoniony w postępowaniu konkursowym.

1994 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu – konsultant     ds. nauczania historii.

1996 Urząd Miasta Chełma – zastępca prezydenta ds. oświaty,     służby zdrowia i ochrony środowiska.

1997 Senator RP z ramienia AWS-ZChN z okręgu chełmskiego, praca
w Komisji Nauki i Oświaty i Komisji Obrony Narodowej.

2001 Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie – pełniący obowiązki dyrektora oddziału.

2002 Kierownik Biura Poselskiego   Posła RP Henryka Lewczuka w Chełmie.

2003 2007 Chełmska Biblioteka Publiczna – zastępca dyrektora.

2007 – Lubelski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie –  specjalista od informacji pedagogicznej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

1981   –   1984 –  członek   Diecezjalnego  Komitetu   Pomocy Internowanym i Więźniom Politycznym w Lublinie.

1989 – 1991 –    członek    Komitetu    Obywatelskiego    przy przewodniczącym regionu NSZZ Solidarność w Chełmie.

1990 – przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Funkcjonariuszy SB w Chełmie.

1992 – do chwili obecnej –  prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego PRO PATRIA w Chełmie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu społeczno-katolickiego PRO PATRIA.

1993 – do chwili obecnej – członek współpracujący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń.

2001   –   do dziś – członek Zrzeszenia Społeczno-Kombatanckiego WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ. Od 2005 do 2007 roku członek Zarządu Głównego Zrzeszenia. Od 2006 roku zastępca prezesa Inspektoratu WiN w Chełmie.

2005 –  do dziś – członek lubelskiego zespołu UJAWNIĆ PRAWDĘ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *