Agentura chełmskiej SB – próba ujęcia statystycznego

Wymiernym efektem pracy funkcjonariusza SB w PRL był tzw. „wskaźnik obłożenia agenturą” czyli liczba zwerbowanych i prowadzonych tajnych współpracowników, a także „wskaźnik obłożenia funkcjonariusza sprawami operacyjnymi”   Chełmska SB  w obu tych wskaźnikach od 1981 roku do końca istnienia PRL zajmowała w skali kraju bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce.

Czytaj dalej „Agentura chełmskiej SB – próba ujęcia statystycznego”

Kadra kierownicza UB i SB w Chełmie

Szefowie UB i SB w Chełmie:

1.         por. Aleksy Pilipczuk s. Michała                                  1.09.1944 – 02. 1945.

2.         por. Aleksander Gnoiński s. Nikodema                       13.02 – 25.04.1945 .

3.         por. Olko Feliks s. Józefa                                           25.06.1945 – 4.04.1946.

4.         kpt. Bolesław Rycerz s. Andrzeja                                p.o. 04.1946 –   31.10.1949

1.06.1949  – 28.02.1950.

5.         kpt. Jan Wierzbicki s. Stanisława                                 1.03.1950 – 31.01.1954.

6.         por. Marian Sierpień s. Jana                                        30.09.1954 – 31.03. 1955.

Czytaj dalej „Kadra kierownicza UB i SB w Chełmie”

Chełmianie w katalogu Polaków rozpracowywanych przez komunistyczne władze PRL

Katalog osób rozpracowywanych opublikowany na  stronie internetowej IPN zawiera  2507 nazwisk osób prześladowanych przez aparat represji PRL (stan na 6.02.2009).

Z regionu chełmskiego odnotowane są w nim  tylko następujące osoby:

  1. Jadwiga von Brandt – rozpracowywana za kontakty z podziemiem antykomunistycznym w latach 40. XX w.
  2. Ryszard Jankowski – działacz podziemnej „Solidarności” i więzień polityczny  lat 80. Czytaj dalej „Chełmianie w katalogu Polaków rozpracowywanych przez komunistyczne władze PRL”

Żołnierze podziemia antykomunistycznego zamordowani w chełmskim UB

Pomordowani  w siedzibie UB w Chełmie:

1.     ppor. Piotr Jankowski „Jeleń”, „Feluś”, „Orzeł” (używał nazwiska Stanisław Janicki) – z Rudy Opalin, podoficer zawodowy 7 pp. Leg., w konspiracji od października 1939 , komendant placówki Organizacji Zbrojnej w Rudzie Hucie, od 1943 roku d-ca oddziału BCh-AK na terenie gminy Świerże,  aresztowany przez UB 22.01. 1945 roku, skazany na 10 lat za przynależność do AK, zamordowany na początku 1945 roku w siedzibie UB na Reformackiej. Czytaj dalej „Żołnierze podziemia antykomunistycznego zamordowani w chełmskim UB”

Chełm a PKWN – mity i fakty

Historyk z Instytutu Pamięci Narodowej doktor Piotr Gontarczyk  w opublikowanym w tygodniku „Wprost”  artykule zatytułowanym „Krajowa Rada Namiestnicza” pobytowi przedstawicieli PKWN w Chełmie poświęca 5 krótkich zdań: „Najpierw PKWN-owcy dotarli do Chełma. Tu próbowali organizować wiec. Przemawiali Osóbka-Morawski i Bolesław Drobner, ale nikt nie chciał ich słuchać. Po kilku dniach PKWN-owcy wyjechali do Lublina. Tu wszystko przebiegało sprawniej”.[1] Czytaj dalej „Chełm a PKWN – mity i fakty”

Wojewódzkie władze PZPR w Chełmie w latach 1975 – 1989

Okres od powstania województwa do listopada 1975 roku:

Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR:

Biżek Stanisława

Ciechan Stanisław

Cieślak Marian

Kaczmarek Irena

Kostka Stanisław

Kruk Władysław

Łaszcz Jan

Michaluk Stefan Czytaj dalej „Wojewódzkie władze PZPR w Chełmie w latach 1975 – 1989”

Kazimierz Wróblewski „Ryś”, „Maryśka”, „Ostatni”

1 lipca 2007 roku w wieku 93 lat zmarł pułkownik Kazimierz Wróblewski. Siedem dni później w wyjątkowo zimną lipcową sobotę został pochowany na cmentarzu parafialnym w Grabowcu. Spoczął w XIX wiecznym rodzinnym grobowcu właścicieli Ornatowic – Rudnickich,  obok swojej zmarłej 14 grudnia 1982 roku małżonki Janiny. Czytaj dalej „Kazimierz Wróblewski „Ryś”, „Maryśka”, „Ostatni””

Atlas polskiego podziemia antykomunistycznego Uwagi do części chełmskiej

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadpodstawowych otrzymali w styczniu 2008 roku od Instytutu Pamięci Narodowej prezent szczególny. Jest to nowatorskie na polskim rynku księgarskim wydawnictwo zatytułowane: „Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944 -1956” …

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadpodstawowych otrzymali w styczniu 2008 roku od Instytutu Pamięci Narodowej prezent szczególny. Jest to nowatorskie na polskim rynku księgarskim wydawnictwo zatytułowane: „Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944 -1956”[1].

Na 600 stronach dużego formatu zaprezentowano wyniku 6 lat pracy przeszło 50 historyków ze wszystkich Oddziałów IPN w Polsce. Czytaj dalej „Atlas polskiego podziemia antykomunistycznego Uwagi do części chełmskiej”